Video

Saat Datangnya Pertolongan

Monday, September 28, 2009 0 comments
Berita gembira tentang kemenangan Islam yang meyakinkan kita bahawa hari esok adalah milik agama ini, tidak hanya terbatas kepada teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir sahaja. Kita juga menemukan fakta-fakta sejarah dan kejadian-kejadian masa lampau yang makin menambah keyakinan dan harapan kita akan masa depan Islam yang cerah, meskipun pada saat ini kita sedang berhadapan dengan pelbagai macam rintangan dan halangan yang sebahagiannya ditebarkan oleh musuh-musuh Islam dari dalam dan luar negeri.

Datangnya pertolongan Saat Kita Sangat Memerlukannya

Pertolongan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala datang ketika manusia sangat-sangat memerlukan pertolongan tersebut, ketika mereka merasa kehabisan segala daya upaya mereka dan hanya mengharapkan pertolongan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala semata. Ketika itu, mereka mengadukan segala nasib mereka dengan sepenuh hati dan kerendahan diri. Saat itulah Allah Subha Nahu Wa Ta’ala mengabulkan doa mereka.

Ketika itu, mereka mengadukan segala nasib mereka dengan sepenuh hati dan kerendahan diri. Saat itulah Allah Subha Nahu Wa Ta’ala mengabulkan doa mereka.

Kita menyaksikan hal tersebut di dalam sejarah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berlindung di dalam gua, bersembunyi di dalamnya bersama para sahabatnya Abu Bakar r.a. Kaum musyrikin terus mencari mereka berdua hingga sampai ke mulut gua tersebut. Saat itu, Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, “Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka melihat ke bawah kaki mereka, nescaya mereka akan melihat kita!” Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda; “Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau kita berdua, sedang yang ketiga adalah Allah Subha Nahu Wa Ta’ala?”

Al-Quran mengisahkan bagaimana Allah Subha Nahu Wa Ta’ala menolong Rasul-Nya pada hari itu, dan dengan apa Allah Subha Nahu Wa Ta’ala menolongnya. Allah Subha Nahu Wa Ta’ala berfirman;
“Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (iaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, “Jangan kamu berdukacita, sesungguhnya Allah beserta kita.” Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [At-Taubah: 40]

Kita menyaksikan pertolongan yang sama dalam perang Badar. Saat itu, kaum Muslim dalam jumlah yang jauh lebih sedikit daripada kaum musyrik (kurang darripada sepertiga mereka), lebih sedikit kelengkapannya (kaum Muslim mempunyai dua kuda, sedang kaum musyrik mempunyai seratus kuda), dan lebih sedikit latihan dan persiapan mental mereka untuk terjun ke dalam medan perang, kerana mereka pada asalnya keluar untuk menahan rombongan pedagang, bukan untuk berhadapan dengan pasukan perang yang lengkap bersenjata. Tentang hal tersebut, Al-Quran menceritakan;
“Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahawa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).” [Al-Anfaal: 5-6]

Meskipun demikian, pertolongan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala terhadap kaum Mukmin datang ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah Subha Nahu Wa Ta’ala, dan Dia mengabulkannya.
“(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.” [Al-Anfaal: 9]

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu berdoa kepada Tuhannya dengan penuh harapan.
“Ya Allah, kabulkanlah doa ku. Ya Allah, jika pasukan ini hancur dikalahkan, nescaya Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini setelah hari ini.”

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya, hingga Abu Bakar r.a. berkata kepada baginda, “Demi Allah! Wahai Rasulullah, Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan menolong dan mengabulkan doamu.”

Kekuasaan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala semata-matalah yang mengatur pertempuran itu dari atas tujuh lapis langit. Dialah yang mengatur dan memilih tempat dan waktunya.
“Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi, (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, iaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [Al-Anfaal: 42]

Kekuasaan Allah Subha Nahu Wa Ta’alalah yang berada di belakang tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda melemparkan segenggam debu ke muka kaum musyrik, dan kekuasaan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala pula yang berada di belakang tangan kaum Mukmin ketika mereka memerangi kaum musyrik. Allah Subha Nahu Wa Ta’ala berfirman;
“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar, tetapi Allahlah yang melontar…” [Al-Anfaa: 17]

Di sini, Allah Subha Nahu Wa Ta’ala memberikan anugerah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Mukmin dengan memberikan pertolongan kepada mereka dalam perang Badar. Allah Subha Nahu Wa Ta’ala berfirman;
“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu (ketika itu) adalah orang-orang yang lemah. Kerana itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri-Nya.” [Ali Imran: 123]


Rujukan: Berita Kemenangan Islam, Dr Yusuf Qaradhawi

Ketokohan Sang Murabbi dan Pemimpin Dakwah

Thursday, September 24, 2009 0 comments


“Berkurun lamanya umat Islam tidak melihat orang seperti Hasan al-Banna”


“Secara terbuka saya katakan dan apa yang saya katakan ini tidak salah untuk anda sampaikan kepada orang lain. Saya tegaskan di sini bahawa telah berkurun lamanya umat Islam tidak melihat orang seperti Hasan al-Banna. Segala sifat ada padanya dan terpampang dalam peribadinya. Saya tidak nafikan kemampuan para pembimbing, keilmuan para cendikiawan, pengetahuan orang yang arif, kepetahan para pemidato dan ketajaman bahasa para penulis, ketokohan para pemimpin, kemahiran mengurus yang ada pada para pentadbir, kebijaksanaan para pemerintah, semua ini saya tidak nafikan ada pada mereka semenjak dahulu hingga sekarang. Namun keseluruhan sifat yang hebat ini jarang sekali bergabung dalam satu tokoh sepertimana yang dimiliki oleh Imam al-Syahid.

Beliau dikenali oleh masyarakat dan mereka yakin dengan kejujurannya. Saya termasuk di kalangan mereka yang mengenalinya. Secara keseluruhannya boleh saya katakan orang ini telah menyerahkan segalanya untuk Allah; roh dan jasadnya, jiwa dan raganya serta segala tindakan dan gerak-gerinya. Beliau menyerahkan segalanya untuk Allah dan Allah melimpahkan segala-galanya untuknya. Allah memilih dan meletakkan beliau sebaris dengan pemimpin para syahid yang suci…”

Sheikh Muhammad al-Hamid


“Manusia yang ulung”

“… Pada hari Hasan al-Banna dibunuh, dunia ketika itu ibarat suatu yang paling tidak berharga. Mengapa peluru ini perlu menembusi tubuh ini. Ia menembusi tubuh yang diasuh dengan ibadah yang khusyuk, dibelai dengan sembahyang dan sujud yang lama. Ia menembusi tubuh yang diselaputi debu sepanjang perjalanannya di jalan Allah. Tubuh yang menempuh perjalanan yang tiada perhentian. Perjalanan yang membawa berjuta manusia mendengar kata-kata. Membawa manusia kepada Allah melalui suaranya yang bersemangat. Menyatukan beribu-ribu manusia untuk berada bersama di medan Islam.

Melalui lidahnya, al-Quran kembali segar. Ciri pewaris nabi terpancar pada perwatakannya. Manusia yang unggul ini bangkit ibarat tembok kukuh menahan gelombang materialisme yang melanda. Bangkit bersama satu generasi baru yang cintakan Islam dan berpegang teguh dengan Islam. Eropah memahami kewujudan manusia yang agung ini akan mengancam kewujudan mereka di Timur. Justeru mereka berbisik kepada kuncu-kuncu mereka. Akhirnya Imam Syahid terpaksa bermandikan darahnya sendiri dan generasi yang dididiknya terpaksa merengkuk di dalam penjara…”

Sheikh Muhammad al-Ghazali

Tokoh Yang Menggegarkan Bumi Mesir dan Dunia Islam

Wednesday, September 23, 2009 0 comments


“Tokoh Yang Menggegarkan Bumi Mesir dan Dunia Islam”

“… Tokoh ini telah menggegarkan bumi Mesir serta dunia Arab dan Islam seluruhnya melalui dakwah, tarbiyah, jihad dan ketokohannya yang unggul. Allah telah mengurniakan tokoh ini dengan bakat dan kebolehan yang dianggap tidak mungkin wujud menurut pandangan pakar psikologi, pakar sejarah dan para penganalisis. Kelebihannya terletak pada kemampuan akal yang begitu hebat dan pintar, kefahaman yang luas, emosi yang begitu mantap dan stabil, hati yang penuh keberkatan, jiwa yang muda membara, lisan yang petah, zuhud, qana’ah dalam hidup tanpa mengenal erti susah, rajin dan berwawasan jauh tanpa mengenal erti putus asa dalam usaha menyebarkan dakwah dan prinsip, jiwa yang penuh inspirasi dan bercita-cita tinggi, bersemangat tinggi, berpandangan realistik dan jauh, tabah dan prihatin dengan dakwah, bersikap merendah diri terutama yang membabitkan dirinya sehingga diakui oleh sesiapa sahaja yang mengenalinya. Beliau ibarat sinaran cahaya yang lembut, tidak terlalu cerah, tidak berbalam dan tidak tertutup.


Kepintaran pendakwah ini begitu menonjol dalam dua aspek yang jarang sekali dimiliki pendakwah dan pemimpin yang lain. Pertama, dedikasinya kepada dakwah selain keyakinan, pengorbanan dan penggemblengan seluruh potensi serta kemampuan yang ada untuk dakwah. Ciri ini sudah tentu menjadi syarat utama atau ciri utama bagi seorang pendakwah atau seorang pemimpin yang Allah mahu salurkan segala kebaikan melalui mereka. Kedua, pengaruhnya yang begitu kuat dalam jiwa sahabat serta anak muridnya selain kejayaannya dalam bidang tarbiah dan melahirkan pendakwah. Beliau adalah seorang pembina generasi baru, seorang pendidik bagi sebuah bangsa dan seorang perintis sebuah institusi ilmu, fikrah dan akhlak.

Namun saya tidak berkesempatan untuk bertemu dengannya di Mesir atau di luar Mesir. Suatu ketika saya berpeluang melawat Mesir namun rahmat Allah lebih mengasihi beliau. Ketika peristiwa kesyahidannya yang menggegarkan jiwa berjuta umat Islam, umurnya ketika itu masih belum mencecah empat puluh dua tahun. Dunia Islam kehilangan seorang yang unggul dalam sejarah manusia. Sehingga kini saya masih rasa terkilan kerana hilang kesempatan ini…”


Abu al-Hasan al-Nadwi

Mustafa Masyhur & Ramadhan

Thursday, September 17, 2009 0 comments

Berikut adalah wawancara khas Ikhwanonline.com bersama anak perempuan Al-Marhum Ustaz Mustafa Masyhur, Mursyidul Am ke 5 Jamaah Ikhwan Muslimin tentang pengalamannya berpuasa bersama-sama dengan ayah tercinta.

Sudah pasti terdapat kenangan indah bagi Ramadhan bersama ayah anda, Syeikh Mustafa Masyhur. Boleh kongsikan bersama kami bagaimana beliau melatih anda berpuasa?

Saya sudah mula berpuasa sejak usia kecil, seingatnya ketika berumur 4-5 tahun, ketika ayah masih di dalam tahanan penjara. Beliau sering menggalakkan kami dengan puasa sunat (Isnin-Khamis- 3 hari setiap pertengahan bulan). Beliau juga memberikan nasihat dan mengikuti perkembangan setiap orang ahli keluarganya.

Boleh anda kisahkan bagaimana jadual beliau bersama keluarga sepanjang Ramadhan?

Pada hakikatnya, harinya pada Ramadhan tidak berbeza dengan hari-hari di bulan lain dalam amalan ibadah seperti tilawah Al-quran, puasa, sedekah dan qiamullail. Qiamullail beliau semuanya sama pada setiap masa sekalipun bukan pada Ramadhan. Beliau mentarbiyyah kami dengan perkara ini meskipun ada juga amalan tambahan seperti perjumpaan sebelum Maghrib untuk membaca Mathurat dan tilawah Al-Quran. Kami sekeluarga akan bangun sejam setengah sebelum Subuh untuk Qiamullail dan Sahur bersama-sama. Kadangkala kami akan duduk beribadah sehingga matahari terbit (Syuruq).

Apakah nilai-nilai tarbawi yang beliau tumpukan untuk ditanam dalam jiwa kalian sepanjang Ramadhan?

Banyak. Menjaga hubungan keluarga, sifat pemurah, tidak membazir dalam makanan, berasa cukup dengan pembahagian Allah swt. Beliau juga sangat menitik beratkan supaya pengisian masa yang berharga, lebih-lebih lagi dakwah semasa Ramadhan adalah satu peluang keemasan. Begitu juga sifat bertolak ansur dan berkasih sayang disemai pada bulan yang mulia ini.

Bagaimana pula jadual dakwah beliau pada Ramadhan?

Beliau sangat sibuk pada bulan Ramadhan dengan perjumpaan dengan ikhwah-ikhwah samada di Kaherah maupun di daerah-daerah lain. Beliau sering berbuka puasa bersama ikhwah-ikhwah dan sedikit sahaja hari untuk beliau berbuka puasa bersama keluarga. Beliau terlalu sedikit berehat dan tidak melepaskan waktu berlalu tanpa dakwah. Baginya dakwah kepada Allah swt merupakan bekalan sepanjang Jalan Dakwah.

Adakah beliau membiasakan amalan tertentu pada Ramadhan?

Ya. Beliau sentiasa menghubungi saudara mara dan ahli keluarga pada malam pertama Ramadhan. Beliau juga selalu mengagihkan buah tamar/kurma kepada rakan dan jiran tetangga. Di samping itu, beliau tidak akan ketinggalan menghadiri majlis berbuka puasa bersama ahli keluarga yang lain. Beliau juga akan solat Hari Raya Aidil Fitri di kampung halaman dan mengimami penduduk kampungnya. Selepas itu, beliau akan beramah mesra dengan mereka sambil menyampaikan mesej Islam yang syumul.

Ramadhan Bulan Kemenangan

Monday, September 14, 2009 0 comments


Bismillah, segala puji Bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulullah saw dan orang-orang yang mendukungnya, selanjutnya…

Bulan Ramadhan dalam sejarahnya mengikat kita tentang peristiwa kemenangan-kemenangan besar yang menjadi titik awal perubahan dan karakter yang istimewa; bukan hanya bagi sejarah kaum muslimin saja, namun dalam sejarah umat manusia dan dunia, sejarah yang tidak datang tiba-tiba, namun berulang kali sebagai wahana motivasi berfikir, merenung dan belajar.

Tidak asing bagi kita bahawa puasa merupakan jihad, medan pertama adalah jiwa, jika mampu menguasainya maka terhadap orang lain akan lebih mampu, jika mampu memenangkannya maka terhadap musuh akan lebih mudah memenangkannya…puasa merupakan jihad terhadap jiwa yang melatih hingga ke tingkat kepemimpinan, kukuh terhadap daya tarik bumi dan syahwat yang mampu menghinakan pemiliknya dan meruntuhkan mereka, mengotori kesucian ruh mereka dan menutup dirinya dari darjat menuju Tuhan yang Maha Tinggi.

Tidaklah asing bagi mereka yang sibuk dengan kesucian jiwa dan ruh dan mampu menguasainya dapat menerima kelemahan dan rela pada kehinaan, padahal di sisi mereka dunia adalah kecil sementara akhirat sangatlah agung, seakan syurga menghiasi jiwanya dan berusaha melangkah menuju arahnya?
Allah SWT telah membimbing mereka dalam Qur’an-Nya, Allah berifrman:

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?”. mereka menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (An-Nisa: 97)

Dengan persiapan jiwa ini maka orang yang berpuasa sibuk dengan perang mereka, kemenangan tentunya berpihak pada mereka berjalan bersama kenderaan mereka.

Perang Badr al-Kubra
Pada bulan Ramadhan tahun ke 2 H terjadi perang Badr al-kubra, setelah mendapat izin dari Allah atas orang-orang zalim yang telah mengusir mereka dan merampas harta mereka untuk membalas atas kezaliman mereka. Allah berfirman:
“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (iaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata:

“Tuhan kami hanyalah Allah”. dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (iaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj: 39-41)

Perang badr merupakan rincian sejarah kaum muslimin dan pembentuk daulah yang baru…Allah SWT menyebutnya dengan hari Al-furqan yang mampu membezakan antara yang hak dan yang bathil?

“…Di hari Furqaan iaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas gala sesuatu. (Al-Anfaal: 41)

Bagaimana jadinya, sekiranya kaum muslimin pada hari itu kalah? Akankah daulah mereka (islam) dapat tegak? Betapa banyak dari umat manusia yang mengalami kerugian jika pada hari itu daulah islam hancur, tidak ada lagi bendera kebenaran?? Sungguh pada hari itu Rasulullah saw berdiri menghadap Allah sambil berdoa dengan sangat memelas dan memperbanyak do’a:

“Ya Allah jika Engkau hancurkan kelompok ini maka tidak ada lagi yang menyembah di bumi ini..” adapun para sahabat yang bernazar mengorbankan jiwa mereka dan menimbang neraca keadilan sehingga ada di antara mereka yang berkata kepada rasulullah saw:

“Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, jika dibentangkan dihadapan kami lautan, lalu engkau menyeberanginya maka kami akan ikut menyeberanginya bersama engkau, dan tidak ada seorangpun diantara kami yang membelot..”.

Mereka berjumlah 300 dan beberapa orang tidak memiliki apa-apa kecuali 2 ekor kuda berhadapan dengan jumlah tiga kali ganda, Nabi saw mensifati mereka dalam doanya:

“Ya Allah mereka adalah pejalan kaki maka berikanlah kepada mereka kenderaan, dalam keadaan miskin namun berikanlah kekayaan, dan dalam keadaan lapar berikanlah kepada mereka makanan”.

Namun mereka tidak merasa kalah dengan jumlah yang sedikit dan perlengkapan yang terbatas bahkan sangat bersemangat dalam meraih kemenangan akan kebenaran dengan penuh keikhlasan, dan ideologi yang membangkitkan…maka tidak asing jika kemenangan mereka merupakan kemuliaan dari kelemahan mereka di muka bumi ini, sehingga di masa depan mendapatkan yang terbaik untuk dunia mereka, harga diri bagi para duat kebenaran dan berusaha mencapai jalan mereka walaupun harus menghadapi kekuatan jahat dan melemparkan mereka dalam satu panah…

Penaklukan Andalusia

Pada bulan Ramadhan tahun 92 H merupakan awal kemenangan kaum muslimin dan penaklukan Andalus, dipimpin oleh panglima gagah berani Thariq bin Ziyad yang baru masuk Islam beberapa tahun dan menjadikan diri tidak ada beza antara anak-anaknya dengan satu jenis atau fanatik – salah seorang pemimpin terkemuka dalam sejarah.

Ketika Thariq dan pasukannya berhasil menginjakkan kakinya di bumi Eropah mereka mulai mencetak sejarah baru terhadap dunia, Eropah mengakui Islam dan kebudayaannya yang memindahkannya dari keterbelakangan dan kejumudan menuju dunia yang luas dari kemajuan dan cahaya.

Sejarawan Eropah Gustave Lopon berkata: “ Jika kita kembali pada abad ke 17 M maka akan kita dapati bahawa kebudayaan Islam di Sepanyol menakjubkan sekali, bahawa pusat kebudayaan Eropah saat itu sedang nazak yang digodam oleh para penguasa yang jahat yang hanya mementingkan diri dan bangga dengan kemewahan namun tidak mahu membaca…sehingga kejumudan terus menimpa Eropah selama beberapa tahun tanpa mereka rasakan, wajah Eropah tidak tampak memiliki kecendrungan pada ilmu kecuali pada abad ke 11 dan 12 M; yang mana hal tersebut tampak ditengah mereka berkeinginan menghilangkan kejahilan yang menimpa mereka, sehingga mereka mengalihkan wajah mereka menuju arab – kaum muslimin yang merupakan pemimpin mereka-“.

Salah seorang pemimpin Andalusia abad ke 4 H atau 10 M, iaitu Ibrahim bin Ya’qub At-Thurtusyi, seorang warga Jaliqiyah di Utara Sepanyol menjadi jauh dari hukum kaum muslimin, beliau berkata bahawa mereka:

“Warga yang jauh dan merendahkan akhlak, tidak mencuci baju mereka sejak mereka memakainya hingga terlepas dari mereka, mereka menganggap bahawa kotor yang menempel dari keringat mereka memberikan kenikmatan pada jasad mereka dan memberikan kebaikan bagi badan mereka!!”

Begitulah situasi mereka disaat kaum muslimin berada dipuncak ketinggian kebudayaan di Andalusia, sehingga mengarahkan anak-anak mereka dari beberapa negeri Eropah untuk menjadi pelajar dan menimba ilmu dari kaum muslimin kemudian kembali kepada mereka menjadi duta kebudayaan dan membangun kemuliaan…semua ini didapat pada lembaran-lembaran pada para pendahulu yang berpuasa yang mampu menaklukkan Andalusia dan menaklukkan dunia menuju ufuk fajar baru.

Perang Ain Jalut

Pada bulan Ramadahan tahun 658 H terjadi perang Ain Jalut; kaum muslimin di Mesir dan Syam berhasil mengalahkan kerajaan Mongolia yang sentiasa melakukan kerosakan dan menyebarkan kematian di daerah Asia Tengah dan Asia Timur, melakukan pembantaian yang mengerikan pada setiap penduduknya, dan bahkan sengaja menggunakan kenderaan kuda mereka untuk menginjak-injak ratusan ribu mayat manusia dari kaum muslimin, sehingga sungai Dahlah penuh oleh buku-buku yang membawa kebangkitan dan meninggikan kebudayaan dunia…bahkan kerana penuhnya buku-buku mengakibatkan air sungai berubah menjadi kehitam-hitaman.

Di Baghdad mereka membunuh khalifah Abbasiyah yang terakhir, membantai jutaan manusia hanya dalam beberapa hari, ditambah dengan ramai korban yang terbunuh tanpa belas kasih sayang dalam penaklukkan mereka yang hitam, mereka juga membunuh di “Moro” sebanyak 700 ribu jiwa… dan sebagaimana cubaan itu melanda negeri Islam hingga meluas ke daratan timur Eropah dan mengancam seluruh penduduk dunia, sedangkan kejayaan kaum muslimin adalah untuk mereka dan kemenangan umat Islam atas mereka adalah menyelamatkan manusia seluruhnya dan untuk kebudayaan masnusia secara keseluruhan; di mana saja mereka berada.

Tentunya kepimpinan kaum muslimin dan pemimpin mereka al-mudzaffar Qutz menyedari bahawa mereka menorehkan sejarah yang baik baginya setelahnya, dan umat berganding bahu di belakang para pemimpin menggerakkan para ulama besar yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang rabbani Al-‘Iz bin Abdussalam, mereka menghidupkan nilai-nilai jihad dan erti dari menggapai syuhada, mengingatkan akan akarnya yang menjadi pilihan Allah SWT ,

. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”. (Ali Imran: 110)
dan firman Allah:

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Al-Baqarah: 143)

Ketika keadaan semakin kritis dan genting dalam sejarah umat dan alam, dengan gagah sang panglima Qutz melangkah dan sambil menunggang kuda beliau berteriak:

“Wa Islamaah”, mengharap syahadah. Maka ditorehkanlah baginya kehidupan dan bagi umatnya dan nilai-nilai kemajuan dan pembangunan, bukan untuk kejumudan dan kehancuran.

Demikianlah tiga contoh dari kemenangan-kemenangan besar dalam bulan Ramadhan, yang diraih oleh orang yang berpuasa, dicetak oleh para pemilik ruh (jiwa) yang suci dan darah yang bersih, menghadirkan untuk manusia dan umat sesuatu yang terbaik, menjaga kemurnian hadharah dan prestasi-prestasi terbaik, sehingga mereka dapat berpindah ke hadapan dengan langkah yang lebih maju dan darjat yang paling tinggi.

Sesungguhnya Ramadhan merupakan bulan Quran dan puasa memberikan kita dari sisi lain ketika kita melihat para pemilik kurnia yang tiada taranya, bukan hanya atas kaum muslimin saja namun juga kepada alam seluruhnya… bahkan kepada manusia di mana saja mereka berada.

Apakah umat Islam sekarang menyedari kebaikan-kebaikan yang ada di tangan mereka dan kemuliaan yang ada dalam sejarah mereka? Tidaklah mungkin umat manusia yang bingung dapat menghadirkan petunjuk dan arahan?? Apakah mereka menyedari akan keterbelakangan mereka dari peranan yang diinginkan Islam terhadap mereka sehingga kerugian yang besar membayar harga yang besar oleh mereka dan selain mereka, mereka melebarkan peluang untuk kekuatan penghancur dan jahat yang menjadikan kehidupan lebih banyak kesengsaraan dan kesedihan, menjadikan manusia berada pada keburukan dan rendah dalam kehidupan tanpa petunjuk, tidak kebahagiaan kecuali hanya kecelakaan di dalam akhirat, dan tidak mampu meninggikan bangunannya kecuali hanya berada direruntuhan mimpi orang yang hina dan rendahan??

Dan hanya kepada Allah kita berharap menjadikan bulan kita ini sebagai proses kebangkitan umat untuk memainkan peranannya yang dibebankan dengannya dalam memakmurkan dunia dan memuliakan manusia serta membahagiakan alam…

“…dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya:. (Yusuf: 21)

Selawat dan salam atas nabi kita Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya… dan akhir doa kami bahawa segala puji hanya mulik Allah Tuhan semesta alam.

Risalah dari Dr. Muhammad Mahdi Akif, Mursyid Al-Ikhwan Al-Muslimun,

Wahai Umat Al Quran

Monday, September 7, 2009 0 comments

 
Aqidah dan Wijhah hidupmu menyuruh engkau tampil ke depan, mengkhutbahkan, “Suara Langit” di bumi. Isilah fungsimu dengan kegiatan dan kesungguhan; jalankan Amanat ini dengan segala kepenuhan dan ketekunan.
Dunia dan Kemanusiaan menunggu pimpinan dan bimbinganmu. Bumi menantikan “Cahaya Langit” yang mampu menyapu kegelapan. Jaga dan peliharalah jangan sampai “jambatan” ini runtuh, agar hubungan Bumi dengan Langit tidak patah atau terputus.

(1) Qum, Faanzir !
Bangkit dan berdirilah, susun barisan dan kekuatan. Barisan dan kesatuan Umat. Canangkan seruan dan ancaman. Seruan kebenaran dan ancaman kebinasaan jika menolak atau menentang kebenaran. Gemakan sentiasa Kalam Ilahi, kumandangkan selalu suara dan seruan kebenaran. Sampaikan peringatan ini ke cuping segala Insan! Gempitakan kepada dunia dan kepada manusia ajaran agama Tauhid, ajaran Cita dan Cinta.


(2) Worabbaka fakabbir
Besarkan Tuhanmu, di atas segala! Tiada kebenaran yang menyamai KebesaranNya. Tiada kekuasaan yang menyamai KekuasaanNya. Tiada urusan atau kepentingan yang lebih dan urusan dan kepentingan menjalankan perintahNya. Kecil semuanya dihadapan Allahu Akbar. Fana, lenyap dan binasa segala dalam ke BaqaanNya. Tiada ketakutan selain dari azab, siksaNya yang akan menimpa. Tiada harapan selain dan ke RedhaanNya belaka. Tiada kesulitan apabila ruh telah bersambung dengan Maha Kebesaran dan Maha Kekuasaan Tuhan yang Tunggal itu.

(3) Wathiabaka fathahhir!
Bersihkanlah dirimu, lahir dan batinmu! Hanya dengan kesucian ruh jua Amanah dan Risalah ini dapat engkau jalankan. Risalah dan Amanah ini adalah suci. Dia tidak boleh dipegang oleh tangan yang kotor, jiwa yang berlumur dosa dan noda. Hanyalah dengan kesucian ruh engkau dapat memikul tugas dan beban berat ini. Sucikanlah dirimu, lahir dan batin, baru engkau ajar manusia menempuh tugas dan beban berat ini.  

Thahirum muthahir -  suci dan mensucikan, itulah peribadi Mukmin yang sejati. Tangan yang berlumur darah maksiat tidak mungkin akan berbuat khairat kepada dunia dan manusia. Jiwa yang kotor dan penuh dosa tidak mungkin akan memberikan isi dan erti dunia dan manusia.

(4) Warrujza fahjur !
Jauhilah maksiat, singkiri mungkarat! Dosa itu akan menodai dirimu, akan menghitamkan wajah riwayatmu. Engkau tidak akan sanggup menghadap, jika mukamu tebal dan hitam dengan dosa dan maksiat, Namamu akan cemar dihadapan Rabbi, kalau laranganNya tidak engkau singkiri dan jauhi.Bersihkanlah keluargamu, jiran dan tetanggamu, masyarakat bangsamu dan maksiat dan mungkarat dan dosa dan noda.

Bangsa dan Negaramu akan karam-tenggelam dalam lembah kehancuran dan kebinasaan, jikalau maksiat dan kemungkaran telah menjadi pakaiannya. Makruf yang harus tegak dan mungkar yang harus roboh, adalah program perjuanganmu. A1-Haq yang mesti dimenangi dan bathil yang harus dibinasakan, adalah acara dan jihadmu.

(5) Wala tumnun tastakthir’
Janganlah engkau memberi kerana harapkan balasan yang banyak! Jalankan tugas ini tanpa mengharapran balasan dan ganjaran dan manusia ramai. Menjalankan tugas adalah berbakti dan mengabdi, tidak mengharapkan balasan dan pujian, keuntungan benda dan kekayaan. Kekayaan manusia tidak cukup untuk “membalas” jasamu yang tidak ternilai itu. Bukankah tanpa engkau, masyarakat ini akan kering dan ketiadaan Iman, kepercayaan dan, pegangan?

Bukankah tanpa engkau, masyarakat ini lenyap ditelan kesepian, tiada suluh dan pelita? Bukankah tanpa engkau, hidup ini akan kerdil; hidup kehampaan dan segala kehampaan, kerana tiada Iman dan Agama? Kalau tidak adalah “penyuluh-penyuluh” baru datang ke dunia seperti engkau, alam ini seluruhnya akan tenggelam dalam kegelapan, kesepian dan kehampaan. Jalankan tugas ini kerana hanya mengharapkan keredhaan Tuhanmu jua.

(6) Walirabbika fasybir !
Kerana Tuhanmu, hendaklah engkau sabar! Lakukanlah tugas dan kewajipan ini dengan segala kesabaran dan ketahanan. Sabar menerima musibah yang menimpa, ujian dan percubaan yang datang silih berganti. Sabar menahan dan mengendalikan diri, menunggu pohon yang engkau tanam itu berpucuk dan berbuah. Tidak putus asa dan hilang harapan atau kecewa melihat hasil yang ada kerana tidak seimbang dengan kegiatan dan pengorbanan yang diberikan. Hanya Ummat yang sabar yang akan mendapat kejayaan sejati dan kemenangan hakiki. Hanya Umat yang sabar yang akan sampai kepada tujuan.

Haza dzikrun!
Inilah enam peringatan dan enam arahan! Untuk Mujahid Dakwah. Syahibud Dakwah, si Tukang Seru.Bukankah tanpa engkau, masyarakat ini lenyap ditelan kesepian, tiada suluh dan pelita? Bukankah tanpa engkau, hidup ini akan kerdil; hidup kehampaan dan segala kehampaan, kerana tiada Iman dan Agama?
Kalau tidak adalah “penyuluh-penyuluh” baru datang kedunia seperti engkau, alam ini seluruhnya akan tenggelam dalam kegelapan, kesepian dan kehampaan. Jalankan tugas ini kerana hanya mengharapkan keredhaan Tuhanmu jua.

Hassan Al Banna
Catatan dalam Usrah & Dakwah

Umat Yang Satu Dalam Madrasah Ramadhan

Thursday, September 3, 2009 0 comments

Bismillah dan segala puji hanya milik Allah, dan selawat dan salam atas Rasulullah saw, beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mendukungnya, selanjutnya..

Ada diantara Umat Islam ketika mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadhan selalu menggunakan kesempatan yang berharga tersebut untuk mendapatkan kemenangan dan dua kebaikan; dunia dan akhirat, dan tidak ketinggalan untuk dapat menanamkan pelaburan terhadap apa yang telah Allah gelarkan kepada mereka menuju sebab-sebab kebaikan, kerana itu Anda akan mendapati mereka pada bulan Ramadhan yang penuh kebaikan; pada siang harinya memakmurkannya dengan puasa dan pada malam harinya dengan qiyam, sentiasa menjaga waktu; berlumba dalam berdzikir, membaca Al-Qur’an dan pelbagai ketaatan lainnya, memenuhi panggilan Rasulullah saw:

“Telah datang pada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkahan, di dalamnya terdapat kebaikan yang meliputi kalian kerana Allah (ada di dalamnya), maka turunlah rahmat, berguguran segala kesalahan dan dosa, di dalamnya doa dikabulkan, maka Allah melihat semangat berlumba kalian, dan para malaikat sangat dekat dengan kalian, maka perlihatkan di hadapan Allah yang terbaik dari jiwa-jiwa kalian, kerana sesungguhnya celaka bagi siapa yang diharamkan di dalamnya rahmat Allah SWT” (Thabrani)Dan Ikhwanul Muslimin memberikan tahniah (ucapan selamat) kepada umat Islam yang berada di segenap penjuru dunia di Timur dan Barat akan hadirnya bulan yang mulia ini, mengajak mereka untuk memanfaatkan darinya sebagai madrasah satu bulan menuju ketaqwaan. Kerana itu disini saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita:

1. Ramadhan: bulan puasa (menahan diri) dari pelbagai kemaksiatan

Para pemilik azimah yang kuat tentunya menyedari bahawa puasa merupakan tarbiyah yang sangat berharga dan mulia, ia merupakan pusat pelatihan yang lembut akan sifat kesabaran dan menahan amarah, dan bahawasanya puasa bukan hanya pada satu tujuan menahan diri dari rasa dahaga dan lapar semata, namun termasuk hal-hal yang mengiringinya akan kekuatan keinginan dan kehendak, kemuliaan akhlaq dan perilaku serta kesucian jiwa, menjauhkan dominasi syahwat, mengekang jiwa amarah bissu (selalu mengajak pada yang buruk) menuju jiwa yang muthmainnah (yang tenang); dengan lain perkataan bahawa puasa merupakan perisai dan penjaga dari terjerumusnya jiwa pada perbuatan maksiat, pemelihara dari hal-hal yang dapat menyakitinya; dari nafsu syahwat dan kejahatan lainnya dari pelbagai ucapan dan perbuatan yang tidak layak, sekalipun orang lain memusuhinya dengan ucapan atau perbuatannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi saw:

“Dan puasa adalah perisai, kerana itu jika salah seroang dari kalian berpuasa maka jangan berkata kotor dan berteriak, jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajak berkelahi maka katakanlah saya sedang berpuasa”. (Nasa’i)

Dan juga disebutkan dalam hadits Nabi saw yang lainnya:

“Tingkatkanlah puasa; sesungguhnya puasa bukan hanya dari menahan dari makan dan minum saja, namun ia merupakan saranan menahan diri dari maksiat, dan jika salah seorang dari kalian berpuasa, lalu ada yang mengejeknya atau mencelanya, maka cukuplah ia mengatakan: saya sedang berpuasa”. (Muttafaq alaih)

Dan Nabi saw juga bersabda:

“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, memahami batasan-batasannya, dan menjaga hal-hal yang harus dijaga maka akan berguguran kesalahan yang sebelumnya”. (di shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dan jika tidak mencapai hal demikian maka Allah sama sekali tidak akan melihat puasanya dan tidak akan menerimanya, seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi saw:

“Betapa banyak –atau berapa banyak dari- orang yang berpuasa, nasibnya dari puasanya hanya menahan lapar dan haus belaka, dan betapa banyak –atau berapa banyak dari- orang yang menunaikan qiyam, nasib dari qiyamnya hanyalah rasa letih saja”. (Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Dan Nabi saw juga bersabda:

“Barangsiapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan kotor dan dia melakukannya, maka Allah sama sekali tidak memerlukan darinya meninggalkan makan dan minumnya”. (Bukhari).

Dan dari sini, imam Jabir bin Abdullah menasihati kita dengan ungkapannya:

“Jika Anda berpuasa, maka hendaknya telinga, mata, lisan juga ikut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan, tinggalkan sesuatu yang menyakiti peribadi, dan jadikanlah dirimu teduh dan tenang pada saat berpuasa, dan jangan jadikan saat tidak berpuasa dan pada saat berpuasa dirimu sama”.

Merenunglah bersama saya bagaimana jadinya situasi dunia sekiranya puasa yang diinginkan Allah dapat terwujud dalam kehidupan umat manusia seluruhnya, atau pada kehidupan umat Islam itu sendiri..!!

Niscaya akan mampu membersihkan jiwa dari pelbagai kotoran dan keburukannya, mencetaknya pada akhlaq yang mulia dalam melintasi jalan kehidupan selama satu tahun penuh, masanya hanya 30 hari; mampu memberikan ke dalam hati dengan bekal kesabaran, keteguhan, azam, dan kekuatan kehendak, mewujudkan akan makna dan nilai taqwa yang dijadikan oleh Allah sebagai tujuan utama pada kewajiban yang penuh berkah ini:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (Al-Baqarah:183)

Oleh itu, adakah yang mahu menyedari akan makna ini dari para pemilik hati yang beriman dan hidup, mempelajari akan perilaku para solihin dahulu, mengisi dunia dengan cahaya, kedamaian dan keberkahan, menyebarkan di dalamnya akhlaq yang bersih dan murni, nilai-nilai kebenaran, keadilan dan persaudaraan, sehingga dapat mewujudkan akan kemenangan, kemuliaan dan kejayaan?!

Dan apakah ada yang memperhatikan nilai-nilai ini oleh mereka yang menjadikan ghirah mereka memenangkan kebatilan, ucapan palsu, melontarkan aib kepada orang yang tidak berdosa, menekan orang-orang shalih, sehingga mereka mau menarik dan meninjau ulang perbuatan dan sikap mereka, memperbaiki langkah dan manuver mereka, membentangkan tangan mereka untuk bekerja sama dengan para mukhlisin; sehingga dapat mewujudkan kepada umat hal-hal yang layak dengannya dari pelbagai kedudukan dan kemuliaan di muka bumi ini?!!

2. Ramadhan; bulan kesatuan dan kebersamaan

Kesatuan merupakan syiar umat ini

“Sesungguhnya umat ini (Islam) adalah umat yang satu”. (Al-Anbiya:92)

dan syariat Islam yang suci selalu mengajak umat akan kesatuan dengan pelbagai cara, dan jika ditinjau pada pelbagai ibadah yang telah diwajibkan Allah atas hamba-hamba-Nya akan memahami dengan yakin bahawasanya kesatuan ibadah dan keikhlasan ubudiyah kerana Allah merupakan inti untuk mewujudkan kesatuan umat;

Sesungguhnya puasa memberikan peranan yang sangat besar akan hal tersebut, kerana seluruhnya dimulai dari berpuasa; diawali dengan azan pada saat fajar, berbuka pada saat Maghrib, seluruhnya bergerak dalam rangka menghidupkan malam harinya dengan qiyam, ditambah pula dengan tuntutan puasa dalam penyatuan perasaan dan fikrah (wawasan).

Imam Ar-Rafi’I berkata: “Puasa merupakan saranan pemaksaan diri untuk bersikap miskin yang diwajibkan atas umat manusia; guna menyamakan perasaan di perut mereka, baik orang mereka yang memiliki harta sebanyak satu juta dinar sekalipun, atau orang yang memiliki wang hanya satu qirs saja, atau juga orang yang sedikitpun tidak memiliki wang… pemaksaan diri untuk bersikap miskin yang bertujuan untuk memberikan perasaan jiwa kemanusiaan dengan cara konkrit dan utuh bahawa setelah kehidupan ini ada dibelakangnya kehidupan lainnya, bukan sia-sia, dan hal ini akan sempurna pada saat manusia berada dalam satu perasaan, bukan berpecah belah, saling bersimpati dan empati serta mengasihi bukan bertelagah kerana mengikuti dominasi hawa nafsu yang beragam jumlahnya.

Dengan inilah umat manusia diposisikan pada keadaan jiwa yang satu, jiwa yang menyatu dari penjuru timur hingga barat, menampilkan dalam satu jenis insaniyah akan kesatuan suara ruhiyah, mengajarkan akan rahmat dan menyeru kepada-Nya, sehingga dapat menebarkan dari keadaan lapar ini kepada fikrah tertentu iaitu kebersamaan dalam kebenaran”.

Betapa saat ini umat Islam sangat memerlukan akan nilai-nilai yang agung ini, oleh kerana telah dicabik-cabik dari perilaku musuh dan berlimpah ruahnya kebodohan, bergelumangnya tangan-tangan yang penuh dosa yang tidak pernah berhenti –sekalipun kadang mahu juga menyerah walau hanya sesaat- dari menumpahkan darah yang mulia di pelbagai tempat dari tubuh-tubuh umat Islam; baik di Palestin sebagai jantung Arab dan nadi umat Islam, di Yaman tempat yang penuh iman dan hikmat, di Iraq sebagai bumi sejarah dan peradaban, di Sudan yang mulia, di Benua Afrika; Somalia, Afghanistan, Pakistan, Turkistan Timur dan lain-lainnya di pelbagai tempat umat Islam yang sedang menderita.

Kerana itulah, Ikhwanul Muslimin menjadikan bulan Ramadhan tahun ini sebagai harapan dan tanda akan munculnya cita-cita bagi umat Islam dan bagi bangsa Arab untuk saling bersama dan bantu membantu dengan menyatukan visi dari pelbagai permasalahan yang dihadapi, dengan menghentikan darah yang mengalir dan mengubati luka yang menganga, mengislah perpecahan yang telah mencerai beraikan anak-anak bangsa yang berada dalam satu negeri, dan memisahkan antara anak-anak yang berada dalam satu negara dan satu umat.

Dan Ikhwanul Muslimin juga menyeru kepada seluruh pemilik jiwa yang merdeka dan para pembuat keputusan untuk dunia Islam; untuk senantiasa memberi sumbangan semampunya dalam rangka melakukan perbaikan dan islah antara manusia dan umat yang sedang bertikai, mendekatkan lagi orang-orang yang telah terpisah dan berjauhan, bekerja keras untuk menentukan sikap Arab dan Islam yang satu demi mengembalikan umat akan kewibawaannya, kemuliaannya dan kewujudannya dihadapan seluruh umat manusia.

3. Ramadhan; bulan penuh cita-cita dan penghapus keputus asaan

Pada bulan yang penuh berkah ini telah banyak kemenangan-kemenangan besar dalam sejarah umat yang diraih; dimulai dari hari al-furqan, penaklukan kota Mekah, hingga kemenangan pada hari ke sepuluh pada bulan Ramadhan atas Zionis, kebebasan berkehendak umat Islam dari melepaskan rasa takut, putus asa, dan menyerah. Hal ini diketahui oleh kerana adanya kesabaran sebagai hasil dari puasa, dan bahawasanya kesabaran merupakan kunci kejayaan, dan seiring dengan kesulitan ada dua kemudahan Allah SWT menurunkan atas Nabi-Nya di kota Mekah:

“Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang”. (Al-Qomar:45)

maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasul apa yang dimaksud dengan golongan itu? hal itu sebelum Badr, Nabi saw bersabda: maka ketika terjadi pada hari Badr dan Quraisy mampu dikalahkan, saya melihat ke Rasulullah saw pada bekas-bekas mereka terhunus dengan pedang, maka dia berkata: “Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang”., dan pada saat itu adalah terjadi perang Badar.

Sekumpulan orang-orang Quraisy tidak pernah menduga jika kelompok mereka akan mundur kebelakang, dan Mekah Al-Mukarramah akan di taklukkan oleh para Muhajirin dan Anshar, dan bahawasanya kalimat (agama) Allah akan naik menjadi tinggi dan mulia setelah Nabi saw bersembunyi di Gua, namun orang-orang beriman yang setia terus menunggu akan realisasi dan perwujudan janji-janji Allah berupa kemenangan; meyakini akan realisasi semua itu setelah Nabi saw berkata:

“Sungguh agama ini akan sampai sebagai sampainya malam dan siang, sehingga masuk ke Baitul Madar, sehingga Allah memuliakan Islam dengannya dan menghinakan kekufuran”. (Thabrani)

Sebagaimana kebanyakan dari kaum Salibis tidak menyangka bahawa mereka akan keluar dari Syam, kemudian keluar dari Baitul Maqdis, setelah mereka menguasainya dalam kurun waktu yang panjang dan lama, namun Salahudin dan orang-orang yang berada dibelakangnya dari para perajurit iman sangat percaya akan cita-cita yang kuat untuk dapat membersihkan Baitul Maqdis dan pusat kota Syam dari pelbagai bekas permusuhan, dan hal tersebut mampu terwujud pada bulan Ramadhan.

Sementara itu, bulan Ramadhan dan puasa beroperasi sesuai dengan fungsinya pada umat yang sedang berlumuran dosa, dan masih saja (madrasah 30 hari ini) mengeluarkan orang-orang yang merdeka yang tidak peduli dengan apa yang dihadapi dalam rangka menyebarkan agama mereka dan mengembalikan kemuliaan negerinya, berusaha menghentikan kejahatan dengan tangan mereka dan lisan mereka, sekalipun mereka harus menghadapi kezaliman dari kerabat dekat mereka dan anak bangsa mereka sendiri dan dari pemimpin diktator dan sebahagian para penulis yang setia kepada mereka.

Dan kezaliman dari kerabat dekat lebih keras gigitannya

Terhadap jiwa daripada yang dilakukan oleh orang lain

Dan masih saja madrasah Ramadhan ini mampu mengeluarkan para pahlawan yang berani melawan dan menggetarkan musuh; seperti batalion al-qassam, brigade al-quds, batalion al-aqsha, dan yang lainnya dari para mujahidin yang tidak pernah putus akan cita-cita dan angan-angan umat yang berada bersama mereka walau hanya satu hari dalam mewujudkan kemenangan dan kejayaan, dan bahawasanya mereka adalah merupakan janji baru seiring dengan adanya daurah (pelatihan) baru pada madrasah shaum ini; bagi meningkatkan jiwa dan ruh sehingga dapat memancar sinar dan lebih ceria; memperkukuh kehendak dan azam pada jiwa yang penuh dengan perasaan tsiqah dan cita-cita akan kemenangan yang mulia.

“Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: “Bila itu (akan terjadi)?” Katakanlah: “Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat”. (Al-Isra:52)

ًMadrasah 30 hari Ramadhan masih membentangkan para pecintanya dan pendaftarnya akan pelajaran yang bermanfaat, dan bagi kita ada yang akan kembali sebahagiannya insya Allah.

Pesanan untuk para penduduk Gaza yang tegar

Saya sampaikan ucapan selamat kepada kalian semua, dan saya sampaikan selamat kepada bangsa kami Palestin di dalam dan di luar negaranya dengan bulan yang mulia ini, dan saya berharap Allah senantiasa memberikan untuk kalian dan kepada seluruh umat yang dizalimi akan adanya kebaikan, kemudahan dan jalan keluar, menyatukan kalimat dan kekuatan kalian di negara yang bebas dan merdeka dan yang beribukota Al-Quds As-Syarif.

Betapa banyak kita telah mengalami penistaan dan penyiksaan atas seluruh orang yang merdeka dan memiliki kecemburuan dari pelbagai peristiwa yang terjadi dan mengenaskan di Rafah, dan kita berharap seandainya senjata dibuat untuk menghilangkan fitnah yang diarahkan kepada pasukan zionis, seandainya darah umat Islam yang mengalir menjadi sebahagian dari pengorbanan akan kemenangan atas penjajahan serta jaminan untuk menyatakan negara yang merdeka pada seluruh tanah dan negeri Palestin, namun syaitan dari manusia dan jin tetap mengabaikan ini kecuali terus menebarkan fitnahnya dan membangunkan tidur mereka, sementara itu, Allah dan orang-orang yang beriman juga enggan menoleh kecuali dengan berusaha memutus serangan dan permusuhan mereka dan menghancurkan di tempatnya semula.

Dan saya ingin menyampaikan kepada anak-anak bangsa yang mujahid dan tegar untuk tidak menerima percampuran kertas-kertas dan kerancuan hakikat sebenarnya atas mereka, berusaha memerdekakan jiwa mereka, dan tidak menjadikan itu semua kecuali kerana Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpin, membebaskan misi-misi mereka, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dalam rangka berkhidmah pada qadhiyah pembebasan negeri mereka, menghadapi kan musuh yang tidak hanya terbatas pada zionis saja namun juga pada orang-orang yang bersekutu dengan mereka dan berperang bersama mereka, teliti dan bersungguh ketika berada di medan jihad yang sebenarnya, yang tidak terbatas pada bumi yang dirampas begitu saja dan menyeluruh pada seluruh daerah dan negeri hingga pada logik syariat, akal dan dialog, sehingga musuh tidak akan pernah dapat bersuara lagi, tidak menghinakan pecinta mereka dan teman-teman mereka.

Sepanjang tahun semoga umat Islam berada dalam ribuan kebaikan.

Allah Akbar dan segala puji hanya milik Allah.

Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad saw, beserta keluarga dana para sahabat semua.

Risalah dari Dr. Muhammad Mahdi Akif, Mursyid Am Ikhwanul

8 Ramadhan 1430H

Bersama Kafilah Ikhwan

Tuesday, September 1, 2009 0 comments


Ketika kami memperkenalkan dakwah ini kepada umat manusia sebagai Risalah Islam yang suci, kami selalu yakin bahawa ini adalah jalan dakwah generasi pertama. Di atas jalan ini, kita akan menghadapi pelbagai macam rintangan, cubaan dan penderitaan sebagaimana yang pelajari dari para mujahidin, sahabat-sahabat Rasulullah saw.
Namun demikian, kami takkan pernah merasa lemah ketika muncul di tengah masyarakat dengan tampilan seperti ini, di mana hakikat dan amal-amal Islam tidak menemukan kehidupan di dalam hati mereka. Tidak ada yang tersisa di dalam hati mereka selain perasaan lemah dan tidak berdaya serta pengaruh keberagamaan yang tidak pernah membuat mereka merasa puas.

Kami juga takkan merasa lemah ketika kami datang di tengah masyarakat untuk mengusung dakwah ini. Kami juga tidak datang menemui mereka hanya untuk memperkenalkan diri agar kami memperoleh jabatan, populariti, dan status sosial yang terpandang di tengah masyarakat. Sesungguhnya, sejak dahulu hingga sekarang, kami tetap utuh dengan pakaian “ pekerja dakwah”, dan kami tidak melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan “bantuan” pemerintah. Kami tetap akan melakukan dakwah ini, walaupun orang-orang tidak berbuat itu berkata, “ Ini adalah pangkal kejayaan setiap pekerjaan di negeri ini”.

Kami juga tidak membawa dakwah ini ke tengah mereka untuk meraih populariti dan pelbagai gelaran yang dapat disematkan di pundak kami untuk dipertontonkan pada setiap acara dan pesta-pesta besar, sehingga setiap orang dapat menyaksikan wajah kami terpampang di media massa. Ini kerana semua itu adalah bahagian dari manusia yang hatinya mati, walaupun mereka menyandang nama besar di dunia ini.

Kami tidak mengusung dakwah ini ke tengah masyarakat agar kami dapat memenangkan pertarungan atas lawan-lawan kami, sehingga kami dapat melampaui mereka merebut nikmatnya kehidupan dunia. Maka kami pun tidak mempersembahkan dakwah ini ke tengah mereka, sementara kami tahu bahawa di sekitar kita terdapat kumpulan manusia yang bersorak riang menyambut hangat dakwah ini saat pertama kami mendengar gemanya. Padahal mereka adalah orang yang sangat asing bagi kami.

Kami tidak pernah membayangkan hal-hal tersebut akan terjadi atau kami melakukan hal-hal seperti itu. Akan tetapi, kami persembahkan dakwah ini, dengan kerelaan membawa beban beratnya, lalu menggaungkan di tengah-tengah masyarakat kerana adanya keyakinan kuat dalam diri kami terhadap persoalan-persoalan berikut:

Pertama, sesungguhnya, kami berada di tengah masyarakat yang tidak sedar bahawa musuh-musuh mereka yang cerdas dan kuat itu telah berhasil menjauhkan mereka dari petunjuk Al-Quran dan mempengaruhi jiwa, semangat dan gaya hidup mereka dengan asing terhadap agamanya sendiri. Oleh kerana itu, kami menyerukan Islam kepada mereka. Kami serukan bahawa agama ini adalah aqidah, ibadah tanah air, pemerintah, Al-Quran, dan pedang (kekuatan).

Kedua, adanya sekelompok manusia menyatakan bahawa mereka adalah orang besar dan terkemuka. Mereka itu adalah para penguasa negeri yang menjadikan hukum sebagai negara di tengah-tengah mereka. Kelompok manusia seperti ini akan menjadi musuh bagi dakwah, kerana dakwah ini akan berdiri tegak melawan hawa nafsunya, sebagai benteng yang kukuh di hadapan ketamakannya kepada dunia, sekaligus akan membongkar tipudaya mereka sebagai manusia dan politisi busuk di mata rakyat. Sementara itu, mereka akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menakluki dakwah ini, dan melemparkan berbagai macam tuduhan keji terhadapnya. Begitulah seterusnya. Dakwah yang mengusung kebaikan dan kebenaran ini akan selalu berhadapan dengan seruan yang mengandung kebatilan dan penyimpangan.

Oleh kerana itu, kami akan mengerahkan segala daya dan kemampuan kami. Kami rela mengorbankan apa saja dan mengharamkan diri kami membantu pemerintahan dengan model seperti itu atau berlemah-lembut kepada penguasa yang busuk.

Semua itu menyebabkan kami selalu diawasi kerana aktiviti kami yang mengancam kedudukan mereka. Gerak geri kami pun semakin dibatasi. Keperluan hidup keluarga kami dihalangi. Kemudian kami , meninggalkan keluarga menuju penjara atau diasingkan di pulau tidak bertuan, dan akhirnya kami temukan kematian di atas jalan Allah. Semua gambaran seperti ini, sesungguhnya teramat sedikit sebagai risiko perjuangan. Dan dakwah hanya akan menemukan kegagalan tanpa pengorbanan jiwa, darah dan air mata.
Kami memahami dengan sangat baik hakikat ini sejak langkah kaki kami yang pertama. Meskipun demikian, kami tidak melemah untuk mengerahkan tenaga dan kemampuan kami pada sesuatu yang tidak kami perlukan atau mengorbankan tenaga dan diri kami tanpa tujuan terencana, sehingga kami teluka tanpa ada kebaikan yang kami peroleh. Kami berjalan di atas jalan ini untuk meraih hasil kebaikan sebelum orang lainnya merebut apa yang kami cita-citakan.

Apabila dakwah ini menuntut haknya kepada kami dalam bentuk kesiapan mengorbankan segala yang kami miliki, murah atau mahal, berisiko atau tidak – demi kemenangan dakwah ini- kami akan senantiasa siap untuk melakukannya, walaupun ia harus ditebus dengan nyawa. Sebagaimana yang dikatakan seorang Mujahid, ” Kembali kepada Allah tanpa bekal sedikit pun”.

Di atas prinsip ini, kami berjalan bersama dakwah Ikhwan. Dan sesungguhnya, kalian, wahai Ikhwan, akan semakin mendekat kepada hari-hari yang sarat dengan ujian, yang tidak berasal dari hasil karya tangan kalian, tetapi terkait denggan situasi dakwah kalian, kebodohan orang-orang yang menjadi lawan dan musuh kalian. Namun kalian akan sentiasa ikhlas di atas jalan ini.

Wahai Ikhwan, kita ingin melekatkan dalam diri kita ciri keistimewaan tersendiri, sehingga tidak akan ada manusia yang mengikuti langkah kita, kecuali ia seorang mukmin dan mujahid yang siap mengorbankan segala yang ia miliki di atas jalan dakwah Muhammad, seruan Allah, dan Al-Quran. Barangsiapa yang bersedia memikul beban tersebut, ia boleh ikut dan maju bersama kami. Tapi, bila ia seorang penakut dan pengecut, sesungguhnya ia hanya menginginkan gelar dan kekuasaan. Oleh kerana itu, hendaknya ia segera menyingkir dari barisan ini. Bila tidak, ia sendiri akan membayar harga yang ia berikan, dan tidak ada kebaikan apapun untuknya di dunia dan akhirat..

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum