Video

Menjadi Pemaaf Dan Melawan Godaan Syaitan

Monday, August 29, 2011 1 comments

Maksudnya:
"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." (QS. Al-A’raaf: 199-201)

Maafkanlah kekurangan-kekurangan kecil manusia dalam pergaulan dan persahabatan. Jangan menuntut kesempurnaan pada mereka, dan jangan membebani mereka dengan akhlak yang sulit. Maafkan kesalahan, kelemahan, dan kekurangan mereka.

Semua ini adalah dalam pergaulan peribadi, bukan dalam urusan akidah agama dan bukan dalam urusan kewajiban syar’iyyah. Kerana di dalam akidah Islam dan syariat Allah tidak ada lapang dada dan toleransi. Yang ada adalah pengambilan tindakan, pemberian hak, persahabatan, dan perlindungan. Dengan demikian, kehidupan akan berjalan mudah dan lemah lembut.

Memaafkan kelemahan orang lain, lemah lembut kepadanya, dan toleran kepadanya merupakan kewajiban orang-orang besar terhadap orang-orang kecil yang lemah. Rasulullah adalah seorang pemimpin, pembimbing, guru, dan pendidik.
Oleh kerana itu, beliau adalah orang yang paling layak bersikap lapang dada, memberi kemudahan, dan toleransi. Beliau tidak pernah marah kerana persoalan peribadi. Tetapi, bila agamanya diusik, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan kemarahan beliau.

Semua juru dakwah diperintahkan dengan apa yang diperintahkan kepada Rasulullah. Kerana, bergaul dengan jiwa manusia memerlukan kelapangan dada, toleransi, mudah, dan memudahkan. Tetapi, tidak sembrono dan tidak mengabaikan aturan agama Allah.

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf.”

Iaitu, kebaikan yang sudah dikenal dan sangat jelas, yang tidak perlu didiskusikan dan dibantah lagi, yang diterima oleh fitrah yang sihat dan jiwa yang lurus. Jiwa itu apabila sudah terbiasa dengan kebaikan ini, maka ia akan menurut untuk dibimbing. Juga, merasa senang melakukan bermacam-macam kebaikan dengan tidak merasa terbebani.

Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana ketika pada permulaan dikenalkannya kepada tugas-tugasnya, dia merasa terhalang oleh kesulitan, rasa enggan, dan berat.

Untuk melatih jiwa, maka pada permulaannya haruslah dikenalkan tugas-tugas kebaikan yang mudah-mudah dan ringan. Sehingga, setelah terbiasa, maka dengan sendirinya ia akan bersemangat untuk melakukan yang lebih dari itu dan akan dirasakannya mudah. Juga dilakukan dengan penuh ketaatan, dan dengan jiwa yang lunak.

“Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh….”

Iaitu, berjuang dari kejahilan yang merupakan kebalikan dari sikap yang lurus, dan kejahilan yang merupakan kebalikan dari kepandaian. Keduanya adalah mirip-mirip.
Berpaling itu adakalanya dengan meninggalkannya, dan adakalanya dengan mengabaikannya. Tidak menghiraukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang mereka lakukan kerana kebodohan mereka, serta melewati mereka dengan sikap sebagai orang yang mulia. Juga tidak melayani mereka dengan perdebatan yang hanya akan membawa kepada ketegangan dan membuang-buang waktu dan tenaga.

Kadang-kadang bersikap diam terhadap mereka dan berpaling dari tindakan bodoh mereka itu, boleh menjadikan mereka merasa terhina dengan sendirinya tanpa mengucapkan kata-kata yang buruk dan keras kepala.
Seandainya sikap demikian ini tidak membawa hasil seperti itu, maka hal ini akan menghindarkan orang-orang lain yang baik hatinya dari mereka. Yakni, ketika mereka melihat para juru dakwah begitu sabar dan menjauhi perbuatan sia-sia.
Juga, melihat orang-orang jahil itu begitu tolol dan bodoh. Sehingga, jatuh harga dirinya di mata mereka dan mereka pun menjauhinya.

Rasulullah adalah seorang manusia biasa, yang kadang-kadang timbul kemarahannya terhadap kebodohan orang-orang yang bodoh, ketololan orang-orang yang tolol, dan kedunguan orang-orang yang dungu. Kalaulah Rasulullah mampu mengendalikan diri dari semua ini, maka para juru dakwah di belakang beliau kadang-kadang tidak mampu mengendalikannya.

Nah, pada waktu marah itulah syaitan melakukan godaan di dalam jiwa sehingga bergejolak tanpa kendali. Kerana itulah, Allah memerintahkan supaya berilndung kepada-Nya, untuk meredakan kemarahannya dan mengendalikan diri dari jalan syaitan.

“Jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-A’raaf: 200)

Kata penutup, ‘Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’, ini menetapkan bahawa Allah mendengarkan perkataan dan tindakan jahil orang-orang jahil dan bodoh itu. Juga mengetahui gangguan mereka.
Kata penutup semacam ini dapat menimbulkan kerelaan dan ketenteraman dalam hati. Kerana, ia merasa cukup bahawa Yang Maha luhur lagi Maha Agung mendengar dan melihatnya. Sebab, apalagi yang diperlukan oleh suatu jiwa setelah Allah mendengarkan dan mengetahui tindakan dan perkataan orang-orang jahil ketika ia menyeru orang-orang yang jahil itu ke jalan Allah?

Selanjutnya, Al Quran mengambil jalan lain untuk mengarahkan hati juru dakwah agar merasa rela dan menerima serta mengingati Allah ketika dia marah. Juga agar mengambil jalan untuk menghadapi syaitan dan tipu dayanya yang licik.

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka, ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (QS. Al-A’raaf: 201)

Ayat yang pendek ini menyingkapkan beberapa isyarat yang mengagumkan dan beberapa hakikat yang dalam, yang dikandung dalam ungkapan Alquran yang penuh mukjizat dan sangat indah.

Kata penutup ‘Maka, ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya’ melengkapi makna-makna yang terdapat pada permulaan ayat, dan tidak ada antonimnya di sana. Perkataan ini mengandungi makna bahawa was-was atau godaan syaitan itu dapat menjadikan buta, pudar, dan tertutupnya mata hati.
Akan tetapi, rasa takwa kepada Allah, perasaan selalu diawasi-Nya, takut akan kemurkaan dan azab-Nya, semuanya ini menghubungkan hati dengan Allah, menyedarkan-Nya dari kelalaian terhadap petunjuk-Nya. Juga mengingatkan dan menyedarkan orang-orang yang bertakwa.

Maka, apabila mereka ingat kepada Allah, terbukalah mata hati mereka dan tersingkaplah penutup dari mata batin mereka. “Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.”

Sesungguhnya godaan syaitan itu membutakan hati, dan mengingati Allah itu menjadikan hati terbuka. Godaan syaitan itu adalah kegelapan, dan mengingat Allah itu adalah cahaya. Sesungguhnya godaan syaitan itu dapat ditolak dengan ketakwaan, kerana syaitan tidak mempunyai kekuasaan apa pun terhadap orang-orang yang bertakwa.

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dari Syed Qutb.

Apabila Hillary Clinton Memuji Ikhwan Muslimin...

Friday, August 5, 2011 1 comments


Pada Julai 2011 yang lalu, suatu kenyataan mengejutkan keluar dari lidah Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Hillary Clinton berkenaan dengan Ikhwanul Muslimin. Hillary Clinton menyatakan bahawa beliau percaya sepenuhnya kepada Ikhwanul Muslimin di Mesir, Ikhwanul Muslimin yang sudah teruji di pelbagai Negara dengan beragam bentuknya sangat mendokong Demokrasi. Hillary menegaskan bahawa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang mencintai kedamaian, menerima demokrasi dan berkomitmen untuk anti kekerasan. Beliau berkata demikian di Budapest:

“Kami percaya Ikhwanul Muslimin, menginginkan perubahan politik di Mesir, bahawa dalam kepentingan Amerika Syarikat adalah untuk terlibat dengan semua pihak yang mahukan kedamaani dan berkomitmen untuk anti kekerasan.“

Sebagai sebuah organisasi politik Islam moden yang pemikirannya sudah ada di setiap Negara, dengan ulama sentral mereka saat ini seperti Dr. Yusuf Qaradhawi , anggota dari Gerakan Dakwah Islam ini berhati lembut, dan professional dalam mengelola organisasinya. Pendiri dari Ikhwanul Muslimin adalah Imam Syahid Hassan Al-Banna pada 14 Oktober 1906 di Kaherah Mesir. Selama 46 tahun hidup al Imam pergi aktif mendalami keadaan umat Islam dunia.

Imam Syahid Hasan Al-Banna sangat mencontohi ayahnya Syaikh Ahmad Al-Banna, Hassan sering terlibat dalam politik pada usia awal 12 tahun. Seorang mahasiswa yang cerdik dan cerdas, as syahid lulus pada di Pusat Pelatihan Guru Negara pada tahun 1923 dan masuk ke Perguruan Tinggi Dar al-Ulum. Disanalah Imam Syahid Hasan Al Banna menjalin hubungan dengan Ulama Islam terkemuka yang membantu membentuk politik, falsafah agama dan akhirnya mengarah pada kewujudan Ikhwanul Muslimin lima tahun kemudian.

Pemikiran Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan Dakwah Islam di Dunia, sudah mewarnai banyak Negara Islam. Dengan mengembalikan Demokrasi ke dalam pelukan Islam, dalam pilihanraya Mesir pada September mendatang, Ikhwanul Muslimin harus mengambil suara penuh di Pemerintahan Mesir. Tidak diragukan lagi kita akan segera mendengar lebih banyak Taujih dari Syeikh Dr Yussuf al-Qaradawi sebagai penasihat. Dan tidak diragukan lagi, Mesir dan Turki sebagai momentum kebangkitan Islam di pelbagai Negara bermajoritikan muslim lainnya. Mengapa Hillary percaya kepada Ikhwanul Muslimin? Semoga anda dapat menduga apa yang cuba dimanfaatkan dan diusahakan oleh “orang kuat” Rumah Putih ini?

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum