Video

Harapan dan persiapan dalam memikul mas’uliyah dakwah, tarbiyyah dan jihad.

Wednesday, May 28, 2008 0 comments

Marilah kita meneliti beberapa ungkapan al Imam Hasan al Banna mengenai harapan dan persiapan dalam memikul mas’uliyah dakwah, tarbiyyah dan jihad.

Al Imam Hasan al Banna telah menyatakan di dalam tajuk ‘Apakah kita para aktivis?”

“Generasi muda adalah rahsia kehidupan umat dan sumber mata air kebangkitannya. Sesungguhnya sejarah umat adalah sejarah para tokoh yang dilahirkannya, yang memiliki fikrah yang kuat, dan hajat yang membara. Kuat atau lemahnya umat sesungguhnya diukur dari sejauhmana kemampuan ‘rahim’ umat untuk melahirkan tokoh-tokoh yang memenuhi syarat sebagai pelopor”

Al Imam Hasan al Banna juga telah mencurahkan rasa hatinya terhadap dakwah dan umat ini dengan ungkapn yang sangat menyentuh hati sebagaimana yang dicatatkan di bawah ini”

"Saya berkeyakinan bahawa sebaik-baik jiwa dalam memahami hakikat kebahagiaan, tolok ukurnya adalah sejauhmana ia dapat membahagiakan umat manusia dan dapat memberikan bimbingan kepada mereka. Adapun perasaan gembiranya juga bergantung kepada sejauhmana ia mampu menggembirakan mereka dan memberikan perlindungan kepadanya. Berkorban dalam rangka melakukan islah yang bersifat umum akan dihitung sebagai keuntungan dan ghanimah. Berjihad di jalan kebenaran dan petunjuk - sekalipun begitu sukar jalannya merupakan hiburan dan kenikmatan. Ia menembus ke dalaman hati sehingga dapat merasakan berbagai penyakit yang bersarang di dalamnya. Ia berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat berkenalan dengan berbagai hal yang mengeruhkan beningnya kehidupan dan kebahagiaan mereka, selain mengenali juga apa-apa yang dapat menambah bening dan melipatgandakan kebahagiaannya itu. Tidak ada yang dapat membawa ke sana selain rasa cinta kasih terhadap umat manusia, lemah lembut terhadap mereka, dan keinginan yang kuat untuk mempersembahkan kebajikan bagi mereka. Kemudian ia harus berupaya agar hati yang sakit dapat sembuh, dada yang sesak dapat menjadi lapang dan terbuka, dan jiwa yang terbelenggu dapat kembali bebas. Ia tidak melihat saat yang lebih membahagiakan melebihi kebahagiaannya ketika ia dapat menyelamatkan umat manusia, lemah lembut terhadap mereka, dan keinginan yang kuat untuk mem-persembahkan kebajikan bagi mereka. Kemudian ia harus berupaya agar hati yang sakit dapat sembuh, dada yang sesak dapat menjadi lapang dan terbuka, dan jiwa yang terbelenggu dapat kemabli bebas. Ia tidak melihat saat yang lebih membahagiakan melebihi kebahagiaannya ketika ia dapat menyelamatkan umat manusia dari jurang kesengsaraan yang abadi mahupun sesaat, lalu dapat memberikan petunjuk kepadanya ke jalan istiqomah dan kebahagiaan"

"Betapa inginnya kami agar umat ini mengetahui bahawa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan, atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang harus dibayar. Tiada yang telah mengharu-birukan hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah kepada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan.

Sungguh, kami berbuat di jalan Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia, lebih banyak dari apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami. Kami adalah milik wahai saudara-saudara tercinta. Sesaatpun kami tidak akan menjadi musuh kalian”

Karakteristik dan Keistimewaan Tarbiyah

Friday, May 23, 2008 0 comments


Karakteristik dan Keistimewaan Tarbiyah

Imam Al Banna berkata tentang tarbiyah “Bahawa dakwah Al-Ikhwan memiliki keistimewaan khusus dengan karakteristik yang berbeza dari banyak dakwah lainnya; baik yang satu masa dengannya atau pada masa lainnya, dan di antara karakteristiknya adalah: “Perhatiannya terhadap pembentukan dan memiliki tahapan dalam setiap langkah-langkahnya”. Dan pembentukan dan tarbiyah yang kukuh menurut Al-Ikhwan memiliki ciri dan keistimewaan khas yang tidak boleh diingkari oleh para murabbi, iaitu diantaranya:

1. At-tarbiyah ar-rabbaniyah (Tarbiyah Rabbaniyah): Bahawa kita memiliki dakwah rabbaniyah yang setia kepadanya, dan diantara ciri khas dakwah rabbaniyah ini adalah

a. Al-masdar ar-rabbani (Sumber yang rabbani), dengan ertian bahawa dakwah ini menerima segala perintahnya dari Allah, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan sesuai dengan apa yang telah diwajibkan-Nya atas kita

b. Al-Ittijah ar-rabbani (Arah yang rabbani), dengan ertian bahawa kami hanya berharap segala usaha dan kerja kami hanya kerana Allah dan mencari redha-Nya, dan dari sini kami semua bebas dari berbagai tuduhan (seperti tujuan menghalalkan segala cara); kerana kami berusaha menjadikan arah Rabbani sebagai manhaj kami

c. Al-wasilah ar-rabbaniyah (Sarana yang rabbani); iaitu bahawa kami tidak berjalan dalam melakukan perubahan menggunakan sarana lain yang ditolak oleh syariat, sehingga mampu mewujudkan tujuan yang rabbani.

2. At-tarbiyah As-syumuliyah (Tarbiyah Yang Menyeluruh): iaitu tarbiyah yabg mencakup berbagai potensi jiwa manusia (akal, perasaan dan perilaku), sehingga memberikan pembentukan pada segala potensi tersebut haknya dalam melakukan perubahan dan sempurna dalam melakukan proses perubahan tarbiyah, jika tidak maka perubahan yang kita lakukan merupakan perubahan yang sia-sia dan hampa, dan hanya menghasilkan individu yang hampa pula.

3. At-tarbiyah al-wastiyah (Tarbiyah Yang Moderat): iaitu tidak ada ifrat (pengurangan) dan tafrith (berlebihan) di dalamnya, tidak cenderung pada satu sisi terhadap kepentingan sisi tertentu, tidak berlebihan pada satu perkara dan mengindahkan perkara lainnya, namun menggunakan segala perkara dengan moderat, adil dan seimbang.

4. At-tarbiyah al-insaniyah (Tarbiyah Yang Manusiawi): iaitu terbiyah yang membuka interaksi dengan jiwa manusia bukan benda mati; yang dalam perjalanannya menggunakan sunnah ilahiyah dalam berinteraksi dengan jiwa manusia, dan menyedari bahawa setiap jiwa memiliki prinsip-prinsip, sendi-sendi, karaktor, perasaan dan indra yang harus selalu diperhatikan.

5. At-tarbiyah al-manhajiyah (Tarbiyah Yang Bertahap): iaitu tarbiyah yang selalu bertahap dalam langkah-langkah dan fasa pembentukannya sesuai dengan prinsip bertahap, dan sesuai dengan konsep yang tersusun rapi, tergambar dan jelas karakternya, tidak terburu-buru, tidak mendahului realiti dan tidak melampaui tingkatan tangga tarbiyah yang diidam-idamkan, kerana barangsiapa yang tergesa-gesa sebelum tiba waktunya maka akan mengalami penyesalan.

6. At-tarbiyah al-mustamirrah (Tarbiyah Yang Berkesinambungan): Iaitu tarbiyah yang diawali dari semenjak kelahiran hakiki jiwa manusia; dengan konsep komitmen terhadap dakwah dan tarbiyah, bahkan mungkin dimulai pada umur balihg, kemudian dilanjutkan sesuai dengan perjalanan hidupnya secara sistemik hingga akhir hayatnya; iaitu kerja tarbiyah yang tidak pernah berhenti “Dan Beribadahlah kepada Tuhanmu hingga datang kematian” (Al-Hijr: 99), kerana itu seseorang tidak boleh menuduh bahawa dirinya memiliki tingkat paling atas (senioriti) dalam kerja tarbiyah bagaimanapun posisinya.

7. At-tarbiyah al-ijabiyah (Tarbiyah Yang Positif): Iaitu dakwah menuju cita-cita yang waqi’i dan efektiviti dalam kerja, terfokus pada pembahasan tentang jiwa yang positif, yang dimulai dari dalam diri, terfokus padanya dan berusaha meningkatkan potensi yang ada di dalamnya, menggelorakan jiwa yang positif dan konstruktif, efektif dan produktif, menyebarkan jiwa optimis dalam diri serta selalu memandang seperti gelas yang berisi air hampir penuh bukan kosong melompong.

8. At-tarbiyah al-waqi’iyah (Tarbiyah Yang Realisti): iaitu tarbiyah yang diawali dari jiwa seadanya, berkomunikasi sesuai dengan keadaan dan realiti yang melingkupinya.

9. At-tarbiyah al-murunah (Tarbiyah Yang Anjal): iaitu tarbiyah yang sejalan dengan keadaan amal dakwah; individu dan masyarakat yang melingkupinya.

10. At-tarbiyah al-harakiyah (Tarbiyah Yang selalu dinamik dalam Bergerak): iaitu tarbiyah yang dibangun atas dasar pembinaan medan yang realistik, bukan sekadar ideologi atau teori belaka.

11. At-tarbiyah ad-daqiqah wal amiqoh (Tarbiyah Yang Kukuh dan Mendalam): iaitu tarbiyah yang bukan hanya tampak pada permukaan, namun merasuk ke dalam lubuk hati manusia daalam berbagai ajaran, sarana dan bentuk-bentuknya.

Tarbiyah adalah dasar pembentukan

0 comments


Tarbiyah adalah dasar pembentukan

Imam Al-Banna mengajak kita untuk menolehkan pandangan pada tarbiyah, beliau menegaskan akan pentingnya keteguhan setiap individu terhadap tarbiyah dan mujahadah (kesungguhan) sehingga menjadi tiang yang kukuh dan generasi yang sempurna, beliau berkata: “bahawa ma’rakah (perjuangan) kita paling utama adalah tarbiyah” disuburkan di tengah-tengah umat akan kefahaman bahawa apapun bentuk dakwah yang tidak di dasarkan pada kerja tarbiyah pada hakikatnya adalah ibarat fatamorgana yang menipu, dan Imam Al-Banna memahami bahawa pembangunan generasi merupakan suatu keharusan dalam usaha melakukan perbaikan, dan diantara keistimewaan dakwah Al-Ikhwan dari yang lainnya adalah kerana Al-Ikhwan berjalan dengan tarbiyah yang mampu mewujudkan eksistensi dan tawrits dakwah, dan hal tersebut merupakan bentuk yang menakjubkan dalam jamaah ini seperti yang disebutkan oleh imam Al-Adwi sebagai “Jamaah Tarbawiyah”.

Tarbiyah menurut Al-Ikhwan adalah satu-satunya jalan untuk dapat membangun generasi yang soleh dan bertaqwa, sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan sosok muslim yang jujur dan memiliki jiwa pejuang, dan Al-Ikhwan memahami bahawa tarbiyah memerlukan jalan panjang dan berat serta memiliki banyak rintangan dan hambatan, sehingga tidak ada yang mampu bersabar menjalankannya kecuali hanya sedikit saja. Namun ini merupakan satu-satunya jalan menuju satu tujuan dan tidak ada alternatif lainnya, sehingga dengan itu pula Al-Ikhwan menamakan gerakan ini dengan sebutan “Sekolah pembinaan dan pembentukan atas dasar manhaj yang komprehensif dan agung”… madrasah yang menjadikan agama sebagai sumber kehiduapn, madrasah yang mampu mentarbiyah potensi individu, melakukan perjanjian dengannya dan membentuknya memiliki sifat-sifat amilin yang soleh dan sempurna baik kefahaman mahupun keyakinan, akhlah dan perilaku, sehingga menghadirkan contoh yang agung sepanjang sejarah dan perjalanannya, dan menjadi sebaik-baik madrasah. Dan sekiranya tidak ada tarbiyah maka Al-Ikhwan tidak akan mampu menghadapi zionis dan mengalahkannya saat terjadi perang di bumi Palestin, menghadapi pasukan Inggeris di terusan Suez, menghadapi berbagai ujian, cubaan, penjara, siksaan dan celaan yang mendera mereka.

Imam al-Banna merupakan pengasas di saat terjadi perubahan pada sisi Islam yang mulia dari sekadar pandangan-pandangan teoritis yang terdapat dalam buku-buku kepada alam realiti yang dapat dirasakan dan disentuh melalui tarbiyah dan takwin, dan menegaskan akan pentingnya memantau barisan dan membersihkannya dari kelemahan, beliau berkata: “Jika diantara kalian adalah kelompok yang sakit hatinya, menyembunyikan tujuan terselubung, ketamakan yang ditutup-tutupi dan kecewa pada masa lalu, maka keluarkanlah semuanya dari jiwa kalian; kerana yang demikian akan menjadi pembatas masuknya rahmat, penutup masuk cahaya dari taufik ke dalam hati”.

Kandungan tarbiyah

Al-Ikhwan telah memberikan batasan konsep tarbiyah dan takwin sebagai berikut:

1. Metode yang bersinergi dalam berinteraksi dengan fitrah manusia dalam bentuk arahan langsung; baik dengan kata-kata dan qudwah (ketauladanan), sesuai dengan manhaj dan sarana khusus untuk melakukan perubahan manusia untuk menjadi lebih baik.

2. Susunan pengalaman tarbiyah yang digerakkan oleh jamaah terhadap individu dengan tujuan untuk membantu mereka melakukan pertumbuhan yang komprehensif, integral dan seimbang dalam berbagai sisinya (iman dan akhlak, sosial dan politik, akal dan jiwa, tsaqofah dan seni, jasad dan ruh); dengan pertumbuhan yang mengarah pada perbaikan perilaku dan bekerja untuk mewujudkan tarbiyah solehah yang diidam-idamkan.

3. Merubah manusia dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dalam (pandangan dan ideologi, perasaan dan indra, tujuan dan sarananya), pembentukan yang menembus ruh, alam nyata dan rasa, bukan hanya dalam bentuk nyata saja, yang direfleksikan dalam perjuangan dan kesungguhan yang menyatu pada individu sosok yang ditarbiyah dan dari orang yang teguh dengan tarbiyah, mampu melintasi jalan panjang yang menyebar menyentuh setiap individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan sistem dan bangunan Islam yang integral; dengan memperhatikan tahap-tahap perubahan yang diidam-idamkan; “pengetahuan, perasaan dan perilaku” atau “jiwa, hati dan raga”, sebagai manhaj untuk melakukan pembentukan yang diawali oleh individu.

Generasi Al-Quran yang Unik

Friday, May 16, 2008 0 comments

Generasi Al-Quran yang Unik

Dakwah Islamiyah telah melahirkan satu generasi manusia, generasi sahabat Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam, Ridwanullahi alaihim, iaitu satu generasi yang paling istimewa dalam sejarah Islam dan sejarah kemanusiaan keseluruhannya. Generasi itu tidak pernah muncul dan timbul lagi sesudah itu, walaupun terdapat juga beberapa peribadi dan tokoh tertentu di sepanjang sejarah, tetapi tidaklah lahir satu golongan besar manusia, di satu tempat yang tertentu, seperti yang telah muncul di zaman Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam.


Ini adalah satu hakikat yang sememangnya berlaku dan di sebaliknya terkandung maksud-maksud yang tertentu yang perlu kita perhatikan dan renungkan dengan bersungguh-sungguh, agar kita dapat menyelami rahsianya.


Al-Quran yang menjadi sumber dakwah ini masih berada bersama-sama kita. Hadis Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan petunjuk-petunjuk daripada perjalanan hidup dan sirahnya yang mulia itu juga masih ada di samping kita, seperti yang telah ada bersama-sama dengan generasi yang terdahulu itu, tidak terjejas oleh perjalanan sejarah dan tidak lapuk oleh perkembangan zaman; hanya diri peribadi Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam sahaja yang tiada bersama-sama kita sekarang. Adakah ini rahsianya?


Kalaulah wujudnya peribadi Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam itu menjadi syarat mutlak untuk kejayaan dakwah ini, maka sudah tentu Allah Subha Nahu Wa Ta'ala tidak menjadikan dakwah ini meliputi seluruh umat manusia dan tidak dijadikannya (Nabi Muhammad SallaLlahu 'alaihi Wasallam) sebagai utusan-Nya yang terakhir, serta tidak diserahkan hal ini (menegakkan Islam) untuk diurus oleh manusia hingga ke akhir zaman. Tetapi Allah Subha Nahu Wa Ta'ala telah mewafatkan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam setelah 23 tahun baginda menjalankan tugas berdakwah dan menyampaikan perutusan Ilahi, dan Allah Subha Nahu Wa Ta'ala telah memberi jaminan untuk memelihara Al-Quran dan menegaskan akan memelihara agama-Nya hingga hari kiamat. Ini adalah kerana Allah mengetahui bahawa dakwah ini boleh tegak selepas zaman Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan juga boleh membuahkan hasil yang baik Dengan demikian, ketiadaan peribadi Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam itu tidak boleh dijadikan alasan di atas kegagalan dakwah di zaman ini.


Maka, kita perlu menyelidiki sebab lain yang menjadi punca kegagalan itu. Mari kita lihat kepada sumber pengambilan generasi pertama itu. Kemudian kita lihat pula kepada program dan jalan yang telah dilalui mereka, barangkali ada sesuatu yang berlainan dan berbeza.


Sumber pokok yang dicedok oleh generasi pertama itu ialah Al-Quran, dan HANYA Al-Quran sahaja. Hadis Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan petunjuk-petunjuk beliau adalah merupakan penafsiran kepada sumber utama itu. Ketika Saidatina Aisyah Radhiallahu'anha ditanya mengenai kelakuan, perangai dan perjalanan hidup Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam, maka beliau menjawab; (yang bermaksud); "Akhlak baginda itu ialah Al-Quran." [Riwayat An-Nasai]


Bukanlah disebabkan ketiadaan tamadun dan kebudayaan duniawi pada zaman tersebut yang menyebabkan generasi pertama itu hanya mencedok daripada Al-Quran sahaja sebagai sumber didikan mereka, tetapi ialah justeru penyusunan yang telah ditentukan dan program yang telah diatur oleh Allah Subha Nahu Wa Ta'ala. Dalil yang terang tentang hal ini ialah kemurkaan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam ketika melihat Sayyidina Umar Al-Khattab r.a. memegang sehelai kitab Taurat. Sabda baginda; "Demi Allah, sekiranya Nabi Musa masih hidup bersama-sama kamu sekarang, tidak ada pilihan baginya melainkan mesti mengikut ajaranku." [Riwayat Abu Ya'la]


Tetapi apakah yang berlaku kemudiannya? Sumber panduan bagi generasi kemudian rupanya telah bercampur baur! Sumber mereka telah dicemari oleh falsafah Yunani (Greek), cara berfikir dan logiknya, dongeng-dongeng Parsi dan pandangan hidupnya, cerita-cerita Israiliat Yahudi dan juga telah dimasuki oleh saki baki peninggalan tamadun zaman lampau. Inilah faktor utama yang menyebabkan generasi berikutnya berlainan sama sekali dengan generasi yang pertama yang unggul itu.


Di sana ada satu lagi faktor asas selain daripada percampuran sumber, iaitu berbezanya cara menerima pengajaran antara generasi para sahabat Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dengan generasi-generasi kemudiannya.


Generasi pertama para sahabat Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam tidak mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran dengan tujuan mencari pelajaran dan bahan bacaan, bukan juga dengan tujuan mencari hiburan dan berpanglipur lara. Tiada seorang pun daripada mereka yang belajar Al-Quran dengan tujuan menambah bekal dan bahan ilmu semata-mata untuk ilmu dan bukan juga dengan maksud menambah bahan ilmu dan akademi untuk mengisi dada mereka sahaja. Tidak juga dipelajari Al-Quran untuk mencari pengetahuan tambahan ataupun arahan tambahan dalam satu majlis pengajian atau suatu majlis taklimat. Tetapi dipelajari Al-Quran itu dengan maksud hendak belajar tentang arahan dan perintah Allah dalam urusan hidup peribadinya dan hidup masyarakat mereka. Dan dia belajar untuk dilaksanakan serta merta, seperti seorang perajurit yang menerima arahan.


Dasar "belajar untuk melaksanakan terus" merupakan faktor utama membentuk generasi pertama dahulu, manakala dasar "belajar untuk membuat kajian dan bahan panglipur lara" merupakan faktor penting yang melahirkan generasi-generasi kemudian. Dan tidak syak lagi bahawa faktor kedua inilah yang merupakan sebab utama mengapa generasi-generasi yang terkemudian berlainan sama sekali dengan generasi pertama para sahabat Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam.


Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, malah ia diturunkan mengikut keperluan-keperluan yang sentiasa berubah, mengikut perkembangan fikiran dan pandangan hidup serta suasana tertentu dan peristiwa khusus dan untuk membongkar isi hati manusia, untuk menggambarkan urusan yang mereka hadapi, dan menggariskan program kerja mereka, juga untuk memperbetulkan kesilapan perasaan dan perjalanan hidup, supaya mereka sentiasa merasa terikat dengan Allah Subha Nahu Wa Ta'ala setiap masa dan dalam semua keadaan dan suasana. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur bagi mengajar mereka mengenal Allah Subha Nahu Wa Ta'ala melalui sifat-sifatNya dan juga melalui bukti-bukti perkembangan dan perubahan alam. Dengan demikian, mereka akan merasakan bahawa diri mereka sentiasa terikat kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala dan tertakluk kepada pemerhatian Ilahi. Pada ketika itu, mereka merasakan bahawa mereka sedang hidup di bawah pengawasan Allah Subha Nahu Wa Ta'ala secara langsung.


Di sana ada satu lagi faktor yang mesti diperhati dan dicatat dengan sebenar-benarnya.

Seorang yang telah menganut Islam itu sebenarnya telah melucutkan daripada dirinya segala sesuatu dari zaman lampaunya di alam jahiliyah. Dia merasakan ketika dia mula menganut Islam bahawa dia memulakan episod baru di dalam hidupnya; memisahkan dirinya sejauh-jauhnya daripada hidupnya yang lampau di zaman jahiliyah. Dia merasakan bahawa segala sesuatu di zaman jahiliyah dahulu adalah kotor dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan perasaan inilah dia menerima hidayah dan petunjuk Islam yang baru itu. Sekiranya pada ketika-ketika yang tertentu, dia terdorong oleh nafsunya, atau merasa tertarik dengan kebiasaannya yang lama, atau merasa lemah di dalam menjalankan tugas dan kewajipan keIslamannya, nescaya dia akan merasa amat bersalah dan berdosa, dan dari lubuk hatinya merasakan perlu untuk membersihkan dirinya daripada apa yang berlaku; lalu berusaha sedaya upaya untuk mengikuti panduan yang digariskan oleh Al-Quran.

Rujukan: Petunjuk Sepanjang Jalan, Syed Qutb

Hakikat Tarbiah Islamiah

0 comments

Hakikat Tarbiah Islamiah

Tarbiah (pendidikan) Islamiah, bererti proses mempersiapkan manusia dengan persiapan yang menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek kehidupannya, meliput rohani, jasmani dan akal fikiran. Termasuklah dalam lingkungan kehidupan duniawinya, dengan segala aspek hubungan dan kemaslahatan yang mengikatnya; dan kehidupan akhiratnya, dengan segala amalan yang dihisabnya; yang membuat Allah Subha Nahu wa Taala redha atau murka. Oleh kerana itu, ia bersifat integral (sepadu) dan menyeluruh; dan itulah yang membezakan sistem Islam dengan sistem atau aturan lain.


Ringkasnya, tarbiah Islamiah adalah proses penyiapan manusia yang soleh, yakni agar tercipta suatu keseimbangan (tawazun) dalam potensi, matlamat, ucapan serta tindakannya secara keseluruhan.

Keseimbangan potensi yang dimaksudkan adalah hendaknya jangan sampai kemunculan suatu potensi menyebabkan lenyapnya potensi yang lain atau suatu potensi sengaja dimandulkan untuk mewujudkan potensi yang lain. Inilah satu keistimewaan sistem Islam dan undang-undangnya. Juga keseimbangan antara potensi rohani, jasmani dan akal fikiran; keseimbangan antara kerohanian manusia dan kejasmaniannya, antara keperluan asas dan sekunder, antara realiti dan cita-citanya, antara wawasan pribadi dan jiwa kebersamaannya, antara keyakinan kepada alam ghaib dan keyakinan pada alam nyata, keseimbangan antara makan, minum, pakaian dan tempat tinggalnya, tanpa adanya sikap berlebih-lebihan di satu sisi dan pengabdian di sisi lain. Benar-benar keseimbangan yang mengantarkan kepada sikap adil, yakni adil dan saksama dalam segala aspek.

"Dan demikian (pula) Kami telah jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pertengahan." [Al-Baqarah: 143]

Bahkan keseimbangan adalah satu aturan yang Allah Subhanahu wa Taala tetapkan pada segenap makhlukNya; manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan bintang cakerawala di angkasa raya. Semua berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah ditetapkan oleh yang Maha Pencipta alam ini. Itulah keistimewaan kedua yang ada pada sistem Islam.

Keistimewaan lain sistem tarbiah Islamiah ialah ia mendorong seseorang untuk memiliki dinamika yang tinggi dalam seluruh kehidupan dirinya beserta orang-orang disekelilingnya, dan juga termasuk bersama lingkungan alamnya. Ia juga merasa terdorong untuk memakmurkan bumi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya baik dari samudera, angkasa, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun semua benda mati dengan prinsip bahawa semua itu telah ditundukkan oleh Allah Subha Nahu wa Taala untuknya. Ia tidak bersikap negatif dan pasif di dalam upaya meraih kemaslahatan diri dan masyarakat yang ia hidup dengannya atau lingkungan alam yang Allah tundukkan untuknya. Namun sebaliknya, ia bersikap positif dan responsif di bawah naungan agama yang agung dan moral yang tinggi ini.

Selain itu, tarbiah Islamiah memiliki keistimewaan dengan kemampuannya mengiringi fitrah manusia dalam menghadapi realiti kehidupan di bumi dan di alam material ini, juga mengiringi potensinya menuju tingkat keteladanan dan kepeloporan sehingga dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi diri, agama dan masyarakatnya. Semua itu termasuk dalam batas yang Allah Subha Nahu wa Taala halalkan dan syariatkan. Di samping itu, Islam juga mengakui adanya kelemahan pada diri manusia ketika berhadapan dengan nafsu syahwat. Untuk menghadapi lemahnya manusia berhadapan dengan kewajiban, Islam datang dengan firman-Nya;

"Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan." [Al-Hajj: 78]

Sedangkan untuk menghadapi lemahnya manusia berhadapan dengan godaan nafsu, Allah Subha Nahu wa Taala berfirman;

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik." [Ali-Imran: 14]

Tujuan Tarbiah Islamiah

Tujuan dan sasaran tarbiah Islamiah, yang kita ingin capai dan wujudkan -secara umumnya- adalah: membina keadaan serta suasana yang kondusif (sesuai) bagi manusia untuk dapat hidup di dunia secara lurus dan baik, serta hidup di akhirat dengan naungan redha dan pahala Allah Subha Nahu Wa Ta'ala.

Pertama: Ibadah kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala semata-mata sesuai dengan syariatNya

Allah Subha Nahu Wa Ta'ala berfirman;

"Tidak Kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu." [Adz-Zariyat: 56]

Ibadah kepada Allah Subha Nahu wa Taala sesuai dengan syariat yang diucapkan oleh lisan Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam adalah tujuan utama dan terpenting daripada tarbiah Islamiah ini. Ibadah menuntut terwujudnya banyak unsur dari seorang Muslim, antara lain: unsur iman, unsur Islam, unsur ihsan, unsur keadilan, unsur amar ma'ruf nahi mungkar, dan unsur jihad di jalan Allah Subha Nahu Wa Ta'ala untuk menjadikan kalimah Allah Subha Nahu Wa Ta'ala sebagai yang tertinggi.

Kedua: Tertegaknya khilafah Allah di muka bumi

Allah Subha Nahu Wa Ta'ala berfirman;

Text Box: Nota: Dua lagi tujuan tarbiah Islamiah yang tidak dihuraikan ialah kepimpinan dunia dan menghukum dengan syariat."Sesungguhnya aku jadikan manusia sebagai khalifah di bumi." [Al-Baqarah: 30]

Pengangkatan manusia sebagai khalifah ini menuntut aktivi pemakmuran bumi dan pemanfaatan segala sesuatu yang Allah Subha Nahu Wa Ta'ala berikan untuk umat manusia. Allah Subha Nahu Wa Ta'ala berfirman;

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya." [Hud: 61]

Dengan arti bahawa Allah Subha Nahu Wa Ta'ala menempatkan semua manusia di muka bumi dengan memberinya potensi adalah untuk memakmurkannya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya sebagai bekal hidup dan matinya. Oleh kerana itu, berinteraksi dengan seluruh alam yang terbentang ini -dengan menggunakan potensi ilmu dan seluruh hasil penemuan ilmiah yang baik- untuk mengambil manfaat daripadanya adalah kewajiban syarak atas manusia. Mencari ilmu dan mendalaminya dalam rangka kebajikan merupakan tugas yang Allah Subha Nahu Wa Ta'ala bebankan kepada manusia dan diwajibkan oleh Islam keatas kaum Muslimin. Maksudnya, mereka tidak boleh ketinggalan dalam bidang ini berbanding orang lain.

Ketiga: Saling kenal mengenal sesama manusia

Allah Subha Nahu Wa Ta'ala berfirman:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." [Al-Hujurat: 13]

Allah Subha Nahu Wa Ta'ala menciptakan manusia berbagai jenis dan warna kulitnya dan terdiri daripada berbagai macam suku bangsa di merata pelusuk dunia. Allah menciptakan mereka dari asal yang satu, iaitu Adam dan Hawa. Oleh kerana itu tidaklah patut bagi mereka jika sentiasa bertikai, bercerai-berai dan bermusuhan. Sudah seharusnyalah mereka saling berkenalan, berkasih sayang dan saling bantu-membantu di bawah naungan persaudaraan (ukhuwwah). Bukankah mereka anak-anak dari seorang lelaki dan seorang perempuan?

Inilah salah satu tujuan besar tarbiah Islamiah, yakni mempersiapkan manusia agar dapat hidup dalam suasana penuh kasih sayang dengan saudaranya dengan disatukan oleh aqidah yang benar dan ajaran Allah Subha Nahu Wa Ta'ala. ˜

Keempat: Kepimpinan Dunia

Allah Subha Nahu Wa Ta’ala berfirman;

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.” [An-Nur: 55]

Inilah janji Allah Subha Nahu Wa Ta’ala kepada orang yang beriman dan beramal soleh, yakni keimanan yang disertai dengan amal adalah buah dari iman yang benar. Allah berjanji kepada mereka dengan tiga janji:

1. mengangkat kekhalifahan mereka di bumi ini dan menjadikan untuk mereka kekuasaan yang dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya seluruh nikmat bagi kehidupan dan kematian mereka.

  1. pengukuhan kedudukan di bumi dengan Islam dan sistemnya. Oleh kerananya mereka pun memiliki kekuasaan dan dominasi atas umat manusia dan ajaran agama yang lain di muka bumi ini.
  2. Pergantian keadaan mereka, daripada rasa takut kepada rasa aman.

Artinya bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, adalah para tokoh penguasa bumi, kerana agama mereka adalah agama kemenangan dan kekuasaan, maka harus ada upaya meraihnya melalui program tarbiah Islamiah bagi semua orang.

Selama kaum Muslimin berada jauh daripada penguasaan dunia, bererti mereka jauh juga daripada hakikat iman dan amal soleh. Akibatnya mereka akan sentiasa terbelenggu dalam urusan agamanya dan terperosok dalam dosa dan maksiat. Tarbiah Islamiah berupaya - dengan segenap potensi yang dimilikinya – untuk mengeluarkan umat manusia daripada belenggu perasaan, dosa dan maksiat.

Kelima: Menghukum dengan syariat

Allah Subha Nahu Wa Ta’ala berfirman:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) daripada urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu.” [Al-Jaathiah: 18]

Juga firman-Nya:

“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subha Nahu Wa Ta’ala , dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu.” [Al-Maidah: 49]

Inilah salah satu tujuan besar daripada tujuan-tujuan tarbiah Islamiah, bahkan inilah tujuan utama daripada empat tujuan yang dinyatakan sebelum ini. (iaitu: ibadah, kekhalifahan di bumi, saling mengenal dan saling menolong, serta penguasaan dunia).

Mengapa demikian? Kerana semua tujuan itu adalah menjurus kepada penegakan syariat Allah Subha Nahu Wa Ta’ala tanpa tawar-menawar, undi-mengundi, dan tempel-tempelan, apalagi tunduk dan mengalah kepada sistem lain buatan manusia.

Inilah tujuan tarbiah Islamiah secara global, dan itulah tujuan Islam yang sebenarnya, baik aqidah, syariah, moral, dakwah, lembaga, sistem, perilaku, maupun jihadnya sekaligus, dalam rangka menjadikan kalimah Allah Subha Nahu Wa Ta’ala sebagai yang tetinggi. Itu semua hanya akan terwujud dengan berjalannya tarbiah ruhiah, akal fikiran, fizikal, akhlak dan perilaku.

Sebelum menyelesaikan perbahasan tujuan ini, perlulah kiranya ditegaskan bahawa tarbiah Islamiah memiliki skop yang luas beraneka ragam. Antara lain;

1. Individu, dengan seluruh unsur yang dapat membangun keperibadiannya.

  1. Rumahtangga Muslim dengan seluruh nilai dan moral yang harus ditegakkannya.
  2. Masyarakat Muslim, dengan seluruh interaksi sosial dan pengaturannya.
  3. Umat Muslimah, dengan seluruh aktiviti yan ada di dalamnya.
  4. Negara Islam dengan sistem dan undang-undang yang harus ditegakkan di dalamnya.

Rujukan: Peringkat-Peringkat Tarbiah, Dr Ali Abdul Halim Mahmud

Sifat-Sifat Mereka Yang Hidup Untuk Islam

0 comments

Sifat-Sifat Mereka Yang Hidup Untuk Islam

Menggabungan diri saya ke dalam agama Islam mewajibkan supaya saya hidup menurut cara Islam pada aspek-aspek akidah, ibadah dan akhlak, mewajibkan saya hidup menurut cara Islam dalam diri, rumah dan keluarga saya. Penggabungan diri saya ke dalam Islam juga adalah membawa erti bahawa saya diwajibkan supaya hidup untuk Islam, mewajibkan saya mengarahkan seluruh hidup saya untuk Islam, mewajibkan supaya saya menyerahkan segala keupayaan dan kemampuan saya untuk sesuatu yang dapat mengagungkan kesultanan Islam dan dapat meningkatkan pembinaannya.


Apabila saya hidup secara Islam dan untuk Islam, kehidupan saya itu mestilah mengikut lunas-lunas Islam dan corak yang dapat membezakannya daripada kehidupan orang lain. Di antara lunas-lunas dan corak tersebut ialah;


1. Berpegang teguh dengan Islam secara praktik, kerana iman itu bukanlah angan-angan semata-mata, tetapi iman adalah merupakan sesuatu yang termeteri di dalam hati dan dibuktikan benar oleh amalan. Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala;


"Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh." [As-'Asr:3]


Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala lagi:


"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca Al-Kitab, tidakkah kamu berfikir?" [Al-Baqarah:44]


"Amat besar kemurkaan di sisi Allah bahawa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan." [Ash-Saff:3]


Hujjatul-Islam Al-Ghazali telah mengatakan: "Dua orang lelaki telah menimpakan musibat kepadaku, iaitu orang alim yang cabul dan orang jahil yang beribadat. Si jahil memperdayakan orang ramai dengan ibadatnya, manakala si alim pula memperdayakan orang ramai dengan kecabulannya."


Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam telah berwasiat kepada umat Islam dengan sabdanya:

"Jadilah kamu orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu menjadi orang yang meriwayatkan ilmu." [HR Abu Nuaim]


2. Mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan maslahat kepada Islam kerana Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam telah bersabda:


"Berlegarlah kamu bersama-sama kitab Allah di mana sahaja ia berlegar."


"Sesiapa yang bangun (pada waktu) pagi dan tidak mengambil berat urusan orang Islam, beliau bukanlah termasuk dari golongan mereka."


"Kamu berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam, oleh itu janganlah (kamu biarkan Islam) diserang dari penjurumu."


Di dalam peperangan Uhud, Saad bin Ar-Rabie' menghembuskan nafas terakhir dan pada tubuhnya terdapat tujuh puluh liang bekas tikaman pedang, tombak dan panah, namun demikian beliau tetap berpaling kepada Zaid bin Thabit dan berkata:


"Sesungguhnya aku telah mencium bau syurga dan katakan kepada kaumku golongan Ansar; tidak ada penipuan di sisi Allah bagi kamu sekiranya (kamu) jujur terhadap Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam dan pada kamu masih terdapat mata yang mengerdip."


Kemudian ruhnya pun diangkat pada ketika itu juga. [HR Ibn Ishaq secara mursal. Albani berkata, hadis seperti ini diriwayatkan oleh hakim dan beliau berkata: Sanadnya Sahih dan ad-Dhahabi bersetuju]


3. Merasa bangga (izzah) dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala. Ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat orang Mukmin. Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala:

”Dan keagungan itu (hanyalah) bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mukmin." [Al-Munafiqun:8]


"Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (darjatnya) jika kamu orang-orang yang beriman." [Ali-Imran:139]


Telah diriwayatkan bahwa orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah masuk mengadap raja Habsyah, An-Najashi. Salah seorang daripada paderi dan rahib yang berada bersama-sama dengan An-Najashi memulakan perbicaraan dengan orang Islam dengan mengatakan: "Sujudlah kepada raja." Lantas Jaafar bin Abi Talib yang menjadi ketua orang-orang Islam menjawab dengan katanya: "Kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah." [HR Ahmad]


Sejarah Islam penuh dengan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan sikap dan pendirian yang agung, tinggi dan berani seperti yang telah dipertunjukkan oleh generasi Islam yang pertama seperti Al-Khubaib bin 'Udai, Zaid bin Ad-Dathanah, Rub'ie bin 'Amir, Mus'ab bin Umair, Said bin Jubair, Said bin Al-Musaiyib dan lain-lain lagi. Amatlah baik jika kita membaca sejarah mereka, meneliti kisah mereka dan mengikuti jejak langkah mereka.


4. Beriltizam dengan amal-amal Islam dan bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam, kerana dengan menganut agama Islam, saya telah diwajibkan oleh Islam beramal dn bekerja bersama-sama dengan jemaah. Islam juga mewajibkan saya bekerjasama dengan orang lain yang bekerja dalam medan dakwah kepada Allah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, membina individu Muslim, rumahtangga Muslim, masyarakat Muslim dan negara Islam. Firman Allah Subha Nahu Wa Ta'ala:


"Kami akan membantumu dengan saudaramu." [Al-Qashash:35]


"Dan tolong-menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." [Al-Maidah:2]


Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam bersabda:

"(Perumpamaan) antara Muslim dengan Muslim (yang lain) samalah seperti binaan yang tersusun rapi, sebahagiannya memperkuatkan yang lain." [HR Bukhari dan Muslim]

"Kekuatan Allah bersama-sama dengan jemaah, sesungguhnya serigala itu hanya akan (dapat) memakan kambing yang terpisah (daripada kumpulannya)." [HR Abu Daud]

"Kamu mestilah (bersama) jemaah Muslimin dan imam mereka." [HR Bukhari dan Muslim]

"Jemaah itu berkat."

"Jemaah itu rahmat dan perpecahan itu azab." [HR Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal]


Rujukan: Apa Ertinya Saya Menganut Islam? Fathi Yakan

Kepada Apa Kita Menyeru Manusia?

0 comments

Kepada Apa Kita Menyeru Manusia?

Ke mana kita mendakwahi manusia? Adalah satu pertanyaan yang selalu terdetik di benak seorang da'i (pendakwah) Muslim. Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, kerana hakikatnya sudah terlalu jelas, bahkan lebih jelas daripada matahari ketika panas terik. Apakah ada seorang Muslim yang tidak mengetahui ke arah manakah sebenarnya dia berdakwah kepada manusia?

Jawabannya, pada asalnya, nampak mudah dan jelas, selagi mana istilah-istilahnya jelas serta tujuan dan sarana-sarananya juga jelas. Tetapi kenyataannya tidak sedemikian, kerana dengan banyaknya persepsi mengenai Islam - yang disebabkan oleh jauhnya manusia daripada pengetahuan Islam yang benar - menyebabkan banyaknya jawaban dan telah menjadi punca perselisihan yang nyata.

Memang benar, bahawa mungkin secara umum, jawabannya adalah satu, kerana kita semuanya mengajak kepada Islam yang hanif (lurus). Akan tetapi, lambat laun, jika permasalahan tersebut mulai dibahas secara mendalam dan diuraikan secara lebih terperinci, titik perbezaan itu akan mula nampak dan perselisihan akan makin membesar, seperti perbezaan antara malam dan siang. Dari sinilah bermulanya langkah mencari jawaban bagi seorang da'i. Sebelum melangkah untuk berjalan menuju ke satu tempat, pertanyaan tersebut perlu dikemukakan kepada dirinya dahulu. Tasawwur (konsep), tujuannya dan selok belok perjalanannya perlu ditentukan dan diketahui dengan jelas. Sarana-sarana yang diperlukan perlu dipersiapkan. Kerana orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin dapat memberikan sesuatu.

Pertamanya, kita mendakwahi manusia untuk melaksanakan agama Allah Subha Nahu Wa Ta’ala, iaitu Islam. Allah Subha Nahu Wa Ta’ala berfirman;

"Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." [Al-Imran: 85]

Ayat di atas menyeru agar kita menjadikan Islam sebagai pedoman hidup secara menyeluruh, menyerahkan segala persoalan yang kecil maupun besar kepada Allah Subha Nahu Wa Ta’ala. Hendaknya kita fahami Islam itu secara utuh dan menyeluruh, sebagai agama dan kedaulatan, akidah dan syariah, sistem moral dan kepimpinan, jihad dan ibadah, dunia dan akhirat, dengan segala yang terkandung di dalam Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, sedar dalam menghadapi ketentuan Allah Subha Nahu Wa Ta’ala, sedia mengikuti jejak dan langkahnya, sedia berjalan di atas manhajnya, berittiba' (mengikut) bukan membuat bid'ah, selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah Subha Nahu Wa Ta’ala, dan berciri khas dengan risalahnya, untuk merealisasikan firman Allah Subha Nahu Wa Ta’ala;

"Maka kerana itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah (beristiqamahlah) sebagaimana diperintahkan kepadaKu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNyalah kembali (kita)." [Asy-Syura: 15]

Mengikut Bukan Membuat Yang Baru

Kita di dalam berdakwah, selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmat dan hidayah. Kita ingin mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan (syirik) menuju cahaya iman atas izin RabbNya, daripada kekufuran menuju keimanan, daripada kesesatan menuju petunjuk, daripada kebatilan yang gelap-gelita menuju kebenaran yang terang-benderang, daripada maksiat menuju taat, dan daripada jalan hidup yang berbeza-beza menuju Allah Subha Nahu Wa Ta’ala yang satu dan lurus. Kita selalu melaungkan apa yang dikatakan oleh Rabi' bin Amir ra. kepada Rustam (panglima Parsi).

"Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa sahaja yang Dia kehendaki, dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata-mata, dari penyelewengan agama-agama yang ada menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju keluasan dunia dan akhirat."

Tidak diragukan bahawa agama kita adalah agama tauhid yang murni, maka kita mengajak manusia untuk meyakini kalimat "Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah" yang memuatkan nilai-nilai yang sangat berharga, yang diperjuangkan oleh para sahabat Radiallahu 'anhum untuk disampaikan kepada manusia bahawa kalimat syahadah itulah yang melepaskan mereka dari berbagai bentuk paganisme jahiliyah, baik di bidang agama maupun sosial. Sehingga tidak ada tempat lagi di bawah naungan Islam bagi sistem kekuasaan Firaunisme, atau sistem monopoli kekayaan Qarunisme, tidak pula bagi sistem yang memberikan kedaulatan kepada warga negara secara bebas tanpa batasan.

Melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah, manusia dapat memahami tanpa kesulitan bahawa sesungguhnya kemerdekaan itu benar-benar dijunjung tinggi dan bahawa hak-hak kemanusiaan itu terjaga. Akal manusia semestinya berfikir tanpa kongkongan dan tuntutan fitrah selalu dipenuhi tanpa perasaan berat.

Ini sebagai penjelasan kepada manusia tentang apa yang akan kita dakwahkan, kerana masih banyak orang yang tidak mengenal Islam melainkan terbatas kepada amalan ritual dan 'ceremonial' (upacara) semata-mata. Jika ianya telah dilaksanakan, maka mereka akan merasa puas dan rela dan mengira bahawa telah sempurna perlaksanaan ajaran Islam. Inilah pemahaman yang berlaku di kalangan segolongan umat Islam. Ada juga orang yang tidak melihat Islam kecuali daripada sudut akhlak dan kerohanian, atau daripada aspek falsafah pemikiran dan ruh, dengan menjauhi diri daripada 'kekotoran-kekotoran' material yang 'mencelakakan'. Sebahagian lagi ada yang tertarik dan kagum kepada Islam daripada segi nilai-nilai fakta dan ilmiah yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak mahu melihat pada segi yang lainnya. Sebahagian lagi ada yang memandang Islam hanya daripada sisi akidah dan amal perbuatan yang sudah menjadi tradisi yang terputus daripada perkembangan zaman. Mereka merasa puas dengan kefahaman seperti itu dan kebanyakan golongan ini terdidik dengan didikan asing. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari dengan baik hakikat ajaran Islam, sehingga mereka tidak mengenal Islam yang sebenarnya. Atau mengetahui tetapi daripada gambaran yang tidak asli, yang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak prihatin dalam menampilksn Islam.

Pemahaman Kita Terhadap Dakwah

Adapun kefahaman kita terhadap dakwah yang kita sampaikan di hadapan manusia adalah bahawa sesungguhnya Islam mengatur seluruh kehidupan ini dan Islam selalu memberi jawaban terhadap semua persoalan. Islam juga meletakkan untuk kehidupan ini satu sistem yang kuat dan terperinci. Islam tidak berpangku tangan (membiarkan) permasalahan kehidupan ini tanpa memberikan jalan keluar dan aturan-aturan yang sangat diperlukan oleh umat manusia, Islam bukanlah terbatas pada bentuk-bentuk peribadatan atau beberapa aspek keruhanian, sebagaimana difahami oleh sebahagian orang. Akan tetapi kita memahami bahawa Islam mengatur urusan dunia dan akhirat. Maka tugas kita adalah memimpin dunia dan memberi pengarahan kepada manusia seluruhnya untuk melaksanakan sistem Islam yang baik dan ajarannya, yang dengan selain ajaran Islam, manusia tidak mungkin memperolehi kebahagiaan.

Sekiranya anda inginkan keterangan tambahan dan bukti tentang apa yang telah diutarakan, silakan melihat keadaan bangsa Arab sebelum Islam dan selepasnya.

Rujukan: Fiqh Dakwah, Jumaah Amin Abdul Aziz

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum