Video

Islam Secara Keseluruhan (3)

Monday, August 30, 2010 0 comments

Sambungan...

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Baqarah [2]: 208-209)

Seseorang Mukmin yang mengetahui bahawa tujuan keberadaan manusia ialah beribadah kepada Allah, maksudnya ia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Kesedaran yang seperti ini tidak diragukan lagi dapat mengangkatkannya ke puncak yang gemilang, meningkatkan perasaan dan hati nuraninya, meningkatkan kegiatan dan pekerjaannya, membersihkan cara cara dan alat-alat pekerjaannya. Kerana dia ingin berbakti kepada Allah dengan amal perbuatannya. Dia ingin beribadah kepada Allah dengan pekerjaan dan perbelanjaannya. Dia ingin mengabdikan dirinya kepada Allah dengan menjadi khalifah di bumi dan menegakkan manhaj Allah di dalamnya.

Oleh sebab itulah ia tidak seharusnya melakukan pengkhianatan dan penipuan, tidak seharusnya angkuh dan bertindak sewenang-wenang, dan tidak seharusnya menggunakan cara-cara yang kotor dan hina. Begitu juga, ia tidak seharusnya melompati tahapan-tahapan, memotong jalan dan menyusahkan diri dalam bekerja. Kerana ia tetap akan sampai ke ibadah yang menjadi tujuan itu dengan niatnya yang ikhlas dan amalannya yang tekun dalam batas kemampuannya.
Semua ini akan membuat dirinya tidak lagi terombang-ambing oleh pelbagai kebimbangan dan ketamakan, dan tidak lagi dilanda kegelisahan di setiap fasa perjalanan hidupnya. Kerana dia beribadah pada setiap langkah yang diayunnya dan mendaki menuju kepada Allah pada setiap kegiatan dan pada setiap bidang yang diceburinya.

Seseorang Mukmin yang merasa bahawa dia berjalan dengan takdir Allah dan hidup dengan dengan ketaatan kepada Allah untuk melaksanakan kehendak Allah, maka perasaan ini akan mencurahkan rasa ketenteraman, kedamaian dan kemantapan di dalam jiwanya. Dia dapat meneruskan perjalanannya tanpa didera oleh rasa sakit dan keluh-kesah, rasa bosan dan marah apabila menghadapi halangan-halangan dan kesulitan, rasa putus harapan dari mendapat pertolongan, rasa takut tersesat jalan atau kehilangan balasan.

Oleh sebab itulah dia merasa begitu damai dan aman dalam jiwanya, bahkan saat-saat ia memerangi musuh-musuh Allah dan musuh-musuhnya, kerana dia berperang kerana Allah, di jalan Allah, dan untuk meninggikan agama Allah. Dia tidak berperang tidak mengejar kedudukan dan keuntungan, atau untuk memuaskan keinginan, atau untuk harta kekayaan dan kesenangan hidup dunia.

Seseorang mukmin juga merasa bahawa dia berjalan seiring dengan alam semesta menurut Sunnatullah. Undang-undang yang dipatuhinya sama dengan undang-undang yang dipatuhi oleh alam semesta, dan arah yang ditujuinya juga sama dengan arah yang ditujui oleh alam semesta. Di sana tidak ada suatu pertentangan dan permusuhan di antara dia dengan alam semesta. Tidak ada suatu kesia-siaan usaha dan tenaga yang dikeluarkan. Seluruh kekuatan alam semesta bertemu dengan kekuatannya dan mengikuti cahaya petunjuk Allah yang menjadi pedomannya, serta sama-sama bertawajjuh kepada Allah yang juga menjadi tujuan tawajjuhnya.

Taklif-taklif yang diwajibkan pada setiap muslim adalah taklif-taklif yang sesuai dengan fitrah manusia dan bertujuan untuk meluruskan fitrah tersebut. Taklif-taklif itu tidak melampaui batas kemampuan manusia dan tidak mengabaikan watak dan struktur kejadiannya. Ia tidak mensia-siakan satu potensi pun di antara potensi-potensi manusia. Sebaliknya, ia memanfaatkan setiap potensi untuk bekerja, membina dan memakmurkan.

Ia tidak melupakan sedikitpun dari keperluan jasmani dan ruhani manusia, bahkan sebaliknya ia memenuhi setiap keperluannya dengan mudah dan ringan hati. Oleh sebab itu seseorang mukmin tidak merasa bingung dan berkeluh kesah dalam melaksanakan taklif-taklif yang diwajibkan padanya atasnya. Ia memikul taklif-taklif itu sesuai dengan kemampuannya dan meneruskan perjalanannya menuju Allah dengan tenang, tenteram dan damai.

Bersambung...

Tafsir Fizilal Quran: Syed Qutb

Islamlah Secara Keseluruhannya (2)

Saturday, August 7, 2010 0 comments

Sambungan...

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Baqarah [2]: 208-209)

Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pemberi dan Pengurnia segala nikmat, Pengampun dosa dan Penerima taubat. Dialah yang mengabulkan do’a orang yang berada di dalam kesusahan, dan menghapus kesusahan itu apabila ia memohon kepadaNya. Kerana itu, setiap Muslim yang berada di bawah naungan-Nya akan merasa aman, tenteram, selamat dan beruntung. Ia diberi rahmat apabila lemah dan diberi keampunan apabila bertaubat.

Demikianlah dinamika hubungan seseorang Muslim dengan sifat-sifat Allah yang telah diajarkan oleh Islam kepadanya. Ia mendapati dalam setiap sifat Allah itu hakikat-hakikat yang mententeramkan hatinya, menenangkan jiwanya, dan memberinya jaminan perlindungan, rahmat, belas kasihan, kekuatan dan keteguhan, kemantapan dan kedamaian.

Demikianlah hati seseorang Muslim dilimpahi kedamaian yang muncul dari persepsi yang benar tentang hubungan antara hamba dan Rabb, di antara Pencipta dan alam semesta, dan antara alam semesta dan manusia. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan haq, dan menciptakan segala makhluk di alam semesta ini dengan ukuran dan hikmah. Manusia adalah diciptakan dengan sengaja dan tidak akan dibiarkan sia sia. Telah disediakan untuknya setiap situasi dan keadaan di alam yang sesuai dengan keberadaannya.

Segala kejadian yang ada di bumi ini telah diciptakan untuk manfaat dan kepentingannya. Ia dipandang tinggi di sisi Allah. Dialah khalifah Allah di bumi ini dan Allah-lah yang menolongnya dalam melaksanakan tugas khilafah ini. Alam semesta di sekelilingnya menjadi sahabat baiknya. Ruhnya berpaut dengan ruh alam semesta apabila kedua-duanya bertawajjuh kepada Allah.
Ia diundang untuk menyaksikan kebesaran Ilahi yang dipertunjukan di langit dan di bumi supaya ia menikmatinya dan bermesra dengannya dengan sepenuh mata dan hati. Ia diseru supaya berhubungan mesra dengan segala sesuatu dan segala yang hidup di alam semesta yang besar ini, yang penuh dengan sahabat-sahabat yang juga turut diundang untuk menyaksikan kebesaran itu.

Agama yang mendorong penganutnya berdiri di hadapan tumbuh-tumbuhan yang kecil dan menyarankan bahawa dia akan mendapat pahala apabila dia menyiram tumbuh itu berusaha supaya subur dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi kesuburannya, adalah satu agama yang sangat indah dan mulia. Agama tersebut mencurahkan kedamaian di dalam ruhnya dan membebaskan ruhnya untuk berpelukan dengan alam semesta dan makhluk yang ada, dan menyebarkan suasana aman, mesra, kasih sayang dan damai di sekeliling alam semesta.

Keyakinan kepada hari Akhirat memainkan peranan utamanya dalam melimpahkan kedamaian pada jiwa seseorang mukmin dan alamnya, serta menghapuskan perasaan keluh kesah, bosan dan putus asa. Sesungguhnya perhitungan akhir tidak dilakukan di bumi ini, dan balasan yang sempurna juga tidak dibuat di dunia ini. Sesungguhnya perhitungan itu akan diadakan di Akhirat, dan keadilan yang mutlak dijamin di dalamnya.

Oleh sebab itu, seseorang Mukmin tidak merasa menyesal terhadap usaha-usaha kebajikan dan jihadnya demi kepentingan agama Allah meskipun usaha dan jihadnya itu tidak membuahkan di bumi ini. Dia tidak merasa gelisah terhadap upah dan ganjaran kerjanya meskipun upah dan ganjaran itu tidak diberi dengan sempurna di dunia ini menurut penilaian manusia. Kerana dia yakin bahawa upah dan ganjaran itu akan diberikan kepadanya secara sempurna menurut timbangan Allah.
Dia tidak merasa berputus asa dari mendapat keadilan jika keberuntungan dalam perjalanan yang singkat ini dibahagikan tidak sesuai mengikut keinginannya, kerana keadilan pasti terjadi kerana Allah tidak sekali-kali menzalimi hamba-hamba-Nya.

Keyakinan terhadap hari Akhirat juga menjadi tembok yang menghalangi terjadinya pertarungan gila-gilaan dan pertentangan yang sengit, dimana nilai-nilai dan kehormatan dipijak-pijak tanpa segan, kerana di Akhirat manusia akan mendapat nikmat dan kurnia yang cukup, serta akan mendapat pembalasan atas hak-haknya yang terluput di dunia.

Keyakinan yang seperti ini dapat mencurahkan rasa damai di medan perlumbaan dan persaingan, memberikan keindahan pada gerak orang-orang yang berlumba di dalamnya, dan dapat mengurangi percikan api akibat perasaan bahawa satu-satunya peluang yang terbuka baginya adalah peluang yang ada di dalam usia yang pendek ini!

Bersambung...

Tafsir Fizilal Quran: Syed Qutb

Islamlah Secara Keseluruhannya (1)

Sunday, August 1, 2010 0 comments


“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Baqarah [2]: 208-209)

Di bawah bayangan dua lukisan yang menggambarkan contoh kemunafikan yang jahat dan contoh iman yang bersih, ayat-ayat berikut memanggil kaum muslimin dengan sifat iman, karakter khas mereka, supaya masuk ke dalam Islam dengan keseluruhan jiwa mereka, supaya mereka waspada dari mengikuti jejak syaitan, serta mengingatkan mereka agar tidak tergelincir setelah mereka mendapat penerangan yang jelas:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahawasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Baqarah [2]: 208-209)

Itulah seruan kepada orang-orang Mukmin dengan menggunakan sifat iman. Sifat yang mereka cintai dan membezakan mereka. Sifat yang menghubungkan mereka dengan Allah yang menyeru mereka agar seluruh entiti mereka masuk ke dalam Islam.

Maksud pertama dari seruan ini adalah supaya orang-orang Mukmin menyerahkan seluruh jiwa raga mereka kepada Allah, serta menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah, baik kecil atau besar. Hendaklah mereka menyerah secara mutlak kepada Allah, tanpa ada yang tercicir darinya, baik fikiran atan perasaan, niat atau tindakan, cinta atau ketakutan yang tidak tunduk kepada Allah dan tidak redha dengan ketetapan dan keputusan-Nya. Hendaklah mereka memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan kerelaan. Mereka hendaklah menyerah diri mereka kepada kudrat Ilahi yang membimbing langkah-langkah mereka dengan keyakinan bahawa Allah ingin agar mereka mendapat kebaikan, nasihat dan petunjuk, dan dengan keyakinan bahawa mereka sedang menuju ke jalan dan kesudahan yang baik di dunia dan Akhirat.

Pengarahan seruan seperti ini kepada orang-orang yang beriman itu mengisyaratkan bahawa di sana ada orang-orang yang masih ragu-ragu dalam memberikan ketaatan dan kepatuhan yang mutlak kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Keberadaan orang-orang yang seperti mereka ini di dalam masyarakat Islam di samping golongan orang-orang yang penuh yakin dan redha itu memanglah suatu perkara yang biasa. Seruan ini ditujukan setiap masa kepada orang-orang yang beriman supaya mereka senantiasa ikhlas kepada Allah, dan supaya aliran fikiran dan perasaan mereka ini selaras dengan kehendak Allah terhadap mereka dan selaras dengan pengarahan Nabi dan agama mereka tanpa ragu dan bimbang.

Apabila seseorang Islam menyambut seruan itu dengan sambutan yang seperti itu, maka bererti ia memasuki sebuah alam yang seluruhnya diselubungi kedamaian dan keamanan, sebuah alam yang seluruhnya dipenuhi keyakinan dan keyakinan, kerelaan dan kemantapan, di mana tidak terdapat lagi kembimbangan dan kegelisahan, dan tidak ada lagi kedurhakaan dan kesesatan. Kedamaian pada jiwa dan hati nurani. Kedamaian pada akal dan logika. Kedamaian pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedamaian pada seluruh alam semesta dan seluruh yang maujud. Kedamaian yang menerangi lekuk-lekuk hati nurani. Kedamaian yang memayungi kehidupan dan masyarakat. Kedamaian di bumi dan di langit.

Kesan pertama yang dilimpahkan oleh kedamaian ini di dalam hati ialah persepsinya yang benar terhadap Allah sebagai Rabb-nya, juga kejelasan dan kesederhanaan persepsi tersebut. Allah Tuhan Yang Maha Esa dan setiap Muslim hanya bertawajjuh kepada-Nya dengan hati yang teguh dan yakin. Hatinya bulat kepada Allah, tanpa terombang-ambing dari satu jalan ke jalan lain, tidak dikejar-kejar oleh satu tuhan dari sini dan tuhan lain dari sana—sebagaimana yang terjadi dalam berhalaisme dan jahiliyah. Ia hanya bertuhan kepada Allah Yang Maha Esa, dan hanya kepada Allah ia membulatkan hatinya dengan penuh keyakinan, ketenteraman, terang dan jelas.

Allah Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Perkasa dan Maha Gagah. Setiap Muslim yang bertawajjuh kepada Allah bererti ia bertawajjuh kepada kekuatan dan kekuasaan yang hakiki dan tunggal di alam ada ini. Ia tidak lagi takut kepada segala kekuatan dan kuasa lain yang palsu. Dia benar-benar merasa tenteram dan senang hati. Ia tidak lagi takut kepada sesiapa dan kepada sesuatu apa kerana ia menyembah Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan Maha Gagah. Ia tidak lagi bimbang kehilangan sesuatu dan tidak mengharapkan sesuatu pada yang lain dari Allah yang berkuasa menahan dan memberi Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana.

Kekuatan dan kudrat kuasaNya menghindarkannya dari kezaliman, hawa nafsu dan penganiayaan. Allah tidak sama dengan tuhan-tuhan di dalam keyakinan-keyakinan paganisme dan jahiliyah yang mempunyai pelbagai keinginan dan kehendak hawa nafsu. Setiap Muslim yang berlindung pada Allah bererti ia telah berlindung pada satu kuasa Yang Maha Kuat, di mana ia dapat merasakan keadilan, pembelaan dan keamanan.

Tafsir Fizilal Quran: Syed Qutb

Bersambung...

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum