Video

Pendidikan wanita Islam.

Monday, October 6, 2008


Peranan wanita Islam adalah penting dalam membentuk peribadi anak-anak dan dalam membentuk generasi Muslim. Pendidikan kepada wanita Islam adalah bertujuan:

a. Memberitahu mereka tentang peranan mereka sebagai wanita dalam rumahtangga dan masyarakat.

b. Membentuk peribadi supaya mereka dapat melaksanakan peranan mereka dalam masyarakat Muslim dengan lebih berkesan lagi.

c. Memberi pengetahuan tentang hak dan tanggungjawab mereka.

d. Cara yang lebih baik untuk mendidik anak-anak mereka.

e. Menolong mereka untuk mengujudkan rumahtangga Muslim.

f. Menentang melalui pendidikan semua jenis tahyul dan tabiat-tabiat yang buruk di kalangan wanita-wanita Muslim.

g. Menggalakkan mereka mengambil bahagian yang aktif dalam perkhidmatan masyarakat terutama dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keadaan wanita seperti menjadi jururawat, doktor, guru, pengajar, pengasuh kanak-kanak, kanak-kanak yatim atau orang-orang tua dan orang-orang miskin dan sebagainya.
Wanita Muslim.

Hak-hak yang perlu diketahui:

a. Persamaan dengan kaum lelaki dalam hal-hal kemanusiaan dan tanggungjawab.

b. Hak untuk mendapat pendidikan dalam semua peringkat sepertimana kaum lelaki dengan mempunyai ingatan bahawa terdapat beberapa bidang yang lebih sesuai untuk wanita, contohnya perubatan.

c. Hak untuk bekerja di luar jika perlu.

d. Hak untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarkatan yang mana aktiviti-aktiviti tersebut adalah untuk kaum wanita sahaja.

e. Keluar daripada rumah hanya dengan pakaian yang menutupi aurat.

Sebenarnya kaum wanita Muslim mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menyumbang sesuatu dalam masyarakatnya. Firman Allah S.W.T. :

Terjemahannya:

“ Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : Sesungguhnya Aku tidak menyia-yiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki atau wanita (kerana) sebahagian dari kamu adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku hapuskan kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagi pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi Nya pahala yang baik. “
(Surah ali Imran : 195 ) 

0 comments:

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum