Video

Cabaran Jalan Dakwah - Pekerjaan

Sunday, July 6, 2008

Jawatan/pekerjaan dan Alat Mencari Rezeki
     
Seorang pemuda atau pelajar Islam, yang berkecimpung di bidang
da'wah sebenarnya masih ringan, kerana belum dibebani
tanggungan keluarga, masih belum diharuskan mencari rezeki,
dan masih mudah melangkah di jalan da'wah tanpa ada
ikatan dan tekanan atau gangguan.
 
Tetapi apabila ia telah lulus dari sekolah atau pusat
Pengajian Tinggi dan terikat dengan suatu pekerjaan
atau menjawat suatu jawatan, mulailah dia merasakan
adanya ikatan dan kewajipan-kewajipan tertentu
pada jawatannya yang harus dijaga.
 
Kemungkinan perasaan seperti itu mendorong untuk
membatasi kegiatan da'wahnya dan mengurangi jihadnya,
memperlambat kegiatan dan langkahnya di jalan da'wah.
Dan ada kalanya bahkan langsung berhenti di tengah
jalan dan tidak mahu meneruskan perjalanannya
di bidang da'wah.
     
Jika dia tidak mempunyai iman yang teguh, aqidah
yang mantap dan tekad yang kukuh, pastilah dia tidak
akan mampu melintasi rintangan dan halangan itu.
Kekuatan imanlah yang akan memudahkan dia meneruskan
perjalanan da'wah Islamnya dengan penuh keyakinan bahawa
Allah SWT yang menjamin rezeki dan yang menanggungnya.
Jawatan itu hanyalah satu alat untuk dipergunakan
dalam mencapai dan merealisasikan cita-cita di dunia
ini untuk mencapai keredhaan Allah.


Oleh kerana itu wasilah (alat) yang tertentu tidak boleh
diubah menjadi rintangan yang menghalangi untuk
mencapai tujuan.
 
"Katakanlah: Jika bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu,
isteri-isterimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang
kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya
dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah kamu
cintai lebih dari Allah dan Rasul-Nya dan (dari) bejihad di
jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusan-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang fasiq." (AtTaubah: 24)
 
[Tariqud Da'wah - Utz. Mustafa Masyhur]

0 comments:

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum